پادشاه عجیب برای کشوری عجیب تر !! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
پادشاه عجیب برای کشوری عجیب تر !! (+عکس)

پادشاهی با 13 همسر در کشوری که نیمی از جمعیت آن ایدز دارند…

پادشاهی سوازیلند کشوری است در جنوب آفریقا. پایتخت سلطنتی و قانونی آن لوبامبا و پایتخت اداری آن شهر مبابانه است.

قریب به نیمی از جمعیت یک میلیون 141 هزار نفری آن آلوده به ویروس ایدز هستند. 60 درصد از مردم این کشور با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند.