پاسخ های زیرکانه و جالب به سوالات زنان

سوال : “به چه فکر می کنی؟”
 
خانمها کمی مغرور هستند هستند. آنها تصور می کنند ماه و خورشید به دور آنها میچرخند.پس وقتی زنی این سوال را می پرسد، منظور واقعیش این است که: “آیا الان داری به من فکر می کنی؟”
 
 
 
روانشناسی زنانه اش، او را وادار میکند که تصور کند که بر فکر شما حکمفرما است.
 
پاسخ های نادرست:
 
“داشتم فکر میکردم بازی کی شروع می شود.”
“اون دختر خوشگل که الان رد شد را دیدی؟”
“شام”
 
پاسخ های زیرکانه:
 
“داشتم فکر می کردم امروز چقدر خوشگل شدی.”
“داشتم فکر می کردم چقدر مرد خوش شانسی بوده ام که با تو روبه رو شدم.”
“داشتم درمورد اون روزی که پارسال رفتیم پارک فکر می کردم، چقدر خوش گذشت.”
 
* سوال : “فکر می کنی من چاقم؟” (به نظرت تو این لباس چاق به نظر می رسم؟)
 
منظور واقعی او این است که، “با اینکه 5 سال است که دیگه پامو تو باشگاه نگذاشتم،فکر میکنی هنوز از نظر جنسی جذاب هستم؟” این سوالی بسیار پیچیده است،چون خودش می داند که چاق شده است. او از شما می خواهد که به او دروغ بگویید.
 
پاسخ های نادرست:
 
“آره، باید وزنت را بیاری پایین.”
جدیداً متوجه شدم که رانها و شکمت چاق شده است.”
“نسبت به کی؟”
 
پاسخ های زیرکانه:
 
او را با چنان حیرت و شگفتی نگاه کنید، در شگفت باشید که چطور حتی به فکرش رسیده چنین سوالی بپرسد. به طور مستقیم پاسخ ندهید، درعوض مثلاً بگویید: “تو زیباترین زنی هستی که به عمرم دیده ام.”
 
 * سوال : “تو مجذوب چه چیز من شدی، هوشم یا جسمم؟”
 
این یکی از کامل ترین تله های زنانه است. منظور واقعیش این است که،“آیا تو فقط از نظر جنسی مجذوب من شدی و منو فقط برای س ک س می خواهی؟”
اگر به او جواب بدهید که به خاطر زیرکی و هوشش مجذوب او شدید، ناراحت شده و خواهد پرسید “پس فکر میکنی که من زشتم؟” و اگر هم بخواهید از ظاهر زیبایش تعریف کنید باز هم جوابی دیگر برایتان دارد.
 
پاسخ های نادرست:
 
نگاه پر طمعی به بدنش بکنید و از آن تعریف کنید.
 
پاسخ های زیرکانه:
 
“می دانی عزیزم چی منو مجذوب تو کرده؟ تو ترکیبی عالی از زیبایی و هوش هستی.
من همه چیزت را دوست دارم.”
 
* سوال : “اگه میتونستی با یکی از دوستهای من رابطه داشته باشی، کدومو انتخاب می کردی؟”
 
این یکی از تله های قدیمی برای سنجش وفاداری شماست. خیلی باید دقت کنید تا با کله تو چاه نیفتید.
 
پاسخ های نادرست:
 
مشتاقانه جواب می دهید “ندا” و در ذهنتان صحنه هایی گرم و پرحرارت از دوستی با او را تصور می کنید.
بدتر اینکه جواب بدهید، “انتخاب سختیه. نمی دانم ندا را انتخاب کنم یا شیرین را.”
 
پاسخ های زیرکانه:
 
تو آنقدر زیبا و جذاب هستی که من به هیچ وجه دوست ندارم با کس دیگری رابطه داشته باشم.”
“تاحالا درمورد دوست های تو اینطوری فکر نکرده ام. نمی تونم کسی را انتخاب کنم.”
 
 * سوال : “دوسم داری؟”
 
منظور واقعی او این است که،“آیا این رابطه در آخر به ازدواج ختم می شود یا اینکه من دارم وقتم را تلف تو می کنم؟”
یادتان باشد که خانمها به ازدواج و رابطه مثل کار و بیزینس نگاه می کنند و اگر ببینند رابطه ای هیچ فایده ای برایشان ندارد، راغب به ادامه آن نیستند.
 
پاسخ های نادرست:
 
“بهت انس گرفته ام.”
“تا منظورت از دوست داشتن چی باشه.”
“فکر می کنم.”
 
پاسخ های زیرکانه:
 
در اینجا هم باید تا می توانید از پاسخ مستقیم طفره بروید. پس مثلاً بگویید،
“تو کامل ترین زنی هستی که تا به حال دیدهام. خیلی خوشحالم که در کنار تو هستم.”
 
 * سوال : “تا حالا با چند تا زن رابطه داشته ای؟”
 
فکرهایی که در مغزش می گذرد سوالاتی هستند مثل،“چطور توانسته ای با زنی غیر از من رابطه داشته باشی؟”،“آیا هنوز به این زن ها فکر میکنی؟”، و “آیا آنها شریک های جنسی بهتر از من بوده اند؟”
 
پاسخ های نادرست:
 
شروع کنید به دونه دونه شمردن و نام بردن.
 
پاسخ های زیرکانه:
 
“یادم نمی آید عزیزم، چون از وقتی با تو آشنا شدم دیگه کسی برام اهمیت نداره.”