پای نخستین درد دل ابوالفضل پورعرب پس از بهبودی

پای نخستین درد دل ابوالفضل پورعرب پس از بهبودی
دل پردردی دارد! و کوله باری از گلایه! وقتی با سوز و گداز حرف می زند باور نمی کنی کە این آقا همان هنرمند جوان دهه ۷۰ سینمای ایران است کە نامش بر سر زبان ها بود، همان تازه داماد فیلم «عروس»، فرمانده فیلم های مردی از جنس بلور و مردی شبیه باران، عادل فیلم «نرگس» و… ابوالفضل پورعرب طی سال ها فعالیت در سینما بە نقش های مختلف جان بخشید و در ذهن ها ماندگار شد. او بە سبب بیماری بسیار ضعیف شده است اما «پورعرب» هم چنان برای ما «پورعرب» است؛ همان سوپراستار دهه ۷۰ با کوله باری از تجربه.

وقتی مشغول بازی در فیلم تلویزیونی «جاودانگی» در بجنورد بود با او تماس می گیرم تا بە دیدارش بروم اما چون لوکیشن ضبط فیلم داخل زندان بود، اجازه ورودم بە آن جا داده نشد، بنابراین قرار این دیدار را بە پایان بازی اش موکول کردم.

عصر روز پایانی بازی اش در باباامان بجنورد بە همراه چند نفر از همکاران با او دیدار کردیم و زمینه این گفت و گو هم برایم فراهم شد. آن قدر مهربان و صمیمی بود کە از هر بابی سخن گفتیم. گفت و گوی خراسان را با این بازیگر با تجربه سینما و تلویزیون در ادامه می خوانید.

پای نخستین درد دل ابوالفضل پورعرب پس از بهبودی

در آغاز این گفت و گو می خواهم از حال و هوای «ابوالفضل پورعرب» دهه ۷۰ کە ستاره سینمای ایران بود بپرسم.

** حال عمومی ام بد نیست، اما هنوز ناخوش احوالم و اگر بازی در فیلم «جاودانگی» را پذیرفتم فقط بە دلیل دوستی دیرینه ام با «محسن توکلی» کارگردان فیلم است. این نکته را هم بگویم کە در مجموع فضای کلی هنر و سینما خوشایند نیست. در دیداری کە وزیر ارشاد با صنوف مختلف داشت، مشکلات را مطرح کردیم. ضمن این کە معتقدم انحلال خانه سینما یکی از بهترین کارهایی است کە وزارت ارشاد انجام داد.

یعنی از انحلال خانه سینما رضایت دارید؟

** بله، بە هر صورت فضای خوبی نداشت. هر کس کە می خواست وارد سینما شود از کانال خیابان انتخاب می شد نه خانه سینما! انجمن بازیگران آن ها را انتخاب نمی کردند، اکنون ۵ سال است کە عضو خانه سینمای سابق نیستم. در کل فضا و بازی در سینما سخت شده است.

چه طور شد در دهه ۷۰ کە ورود بە عرصه بازیگری مشکل بود و بە راحتی نمی شد ستاره شد بە ستاره سینمای ایران تبدیل شدید؟

** هیچ وقت فکر نمی کنم ستاره سینما شدم، چون سینما ستاره ای ندارد؛ در واقع سینما هیچ ارزشی ندارد کە ستاره ای داشته باشد. جایی کە بە راحتی خیلی ها پول می دهند و در آن بازی می کنند یا آن شخصی کە بدون گذراندن دوره بازیگری و تحصیل در این رشته بازی می کند. بە بازیگرانی کە در این رشته تحصیل کرده و تئاتر خوانده اند کار نمی دهند. بنابراین بازی در سینما عشق و انگیزه ای ندارد و خیلی خوشحالم کە در آن کمتر حضور دارم.

پس خودتان چگونه وارد سینما شدید؟

** من در این رشته تحصیل کردم و در تئاتر بازی می کردم. روزی آقای «بهروز افخمی» بە تئاتر شهر آمد و من را برای بازی در فیلم «عروس» انتخاب کرد. البته آن مقطع تصور می کرد من بە هیچ عنوان سینما را نمی شناسم البته من برای بازی خودم سخن نمی گویم بلکه راجع بە آدم هایی صحبت می کنم کە خیلی بە گردن این سینما حق دارند.

به طور مثال چه کسانی؟

** آدم هایی کە سوخته اند و دیگر در سینما نیستند. خیلی ها زحمت کشیده اند و دیگر نیستند. من، «اکبر عبدی» و «خسرو شکیبایی» و امثال این دوستان سال ها نقش اصلی را در فیلم ها بازی کردیم. متأسفانه عده ای دیگر در سینما نیستند، داستان این است کە عده ای در این رشته تحصیل کرده اند و اکنون دارند آواز می خوانند! نمی دانم یعنی چه. خیلی بد است کە ما در این شرایط هستیم.

در دهه ۷۰ چهره ای محبوب و مشهور بودید. داشتم بە این فکر می کردم کە شاید برخی اتفاق ها در زندگی یک هنرمند سبب می شود کە از مسیر اصلی اش دور شود، چون در برنامه «هفت» گفتید کە درگذشت خواهرتان شوکی بە شما وارد کرد و وقفه ای طولانی در فعالیت شما ایجاد کرد.

** من وقتی بازی در فیلم «قرمز» را نپذیرفتم بە «فریدون جیرانی» برخورد و ۵ سال دربارهٔ ام مطلبی در هفته نامه خودش منتشر نکرد، اما کناره گیری ام ربطی بە حاشیه ندارد. من مبتلا بە سرطان ریه شدم. سال ها پیش کە در فیلم «بهشت پنهان» در پاریس بازی می کردم ضربه ای بە من خورد کە ۲ روز در بیمارستان بستری بودم و بعد از پایان فیلم بە تهران آمدم و بیماری ام را پیگیری نکردم تا این کە در مجموعه «وضعیت سفید» حالم بد شد و ۱۱ روز در کما بودم و جراحی داشتم. این نکته را هم بگویم کە سوپراستار نبودم کە کناره گیری کنم.

پای نخستین درد دل ابوالفضل پورعرب پس از بهبودی

قبول دارید کە عده ای بە عشق «ابوالفضل پورعرب» بە سینما می رفتند و عکس شما روی جلد مجله ها و بیلبورد بر فروش گیشه تأثیر داشت؟

 

** من خودم را باور نداشتم، چون هیچ زمان خودم را درگیر این مسائل در زندگی ام نکردم و نخواستم مغرور شوم. وقتی انسانی تغییر می کند، علامت خطری است و باید خیلی از لحاظ آسیب های اجتماعی مراقب خود باشد. در هر حرفه ای این مشکلات وجود دارد، مهم این است کە وقتی انسان کار می کند، رفتاری معقولانه و انسانی داشته باشد. من درگیر شهرت نبودم. چندین مرتبه در جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ شدم، اما بە من جایزه ندادند! و بعد از ۷ سال کە نامزد بازیگری در جشنواره شدم بە من جایزه دادند. معتقدم هنرمندان باید مراقب شخصیت خود باشند تا آسیب نبینند و این سینما چیزی ندارد کە انسان بخواهد در آن کار کند.

چرا اکنون هر پیشنهادی کە برای بازی بە شما می شود می پذیرید؟

** رابطه دوستانه ای با «محسن توکلی» کارگردان فیلم «جاودانگی» داشتم و سبب شد در آن بازی کنم. کارگردان گفت می خواهم امضای تو پای فیلمم باشد هم چنین تولید یک فیلم سینمایی ۲ ماه طول می کشد و من بە دلیل بیماری و ناتوانی ام نمی توانم کار کنم. البته کیفیت فیلم های سینمایی هم پایین آمده است، ما بە واقع داریم بە بیراهه می رویم.

با بازی در فیلم «عروس» بەروز افخمی بە شهرت رسیدید و در جشنواره فیلم فجر از بازی تان تجلیل شد. نظرتان دربارهٔ آن چیست؟

 

** فیلم نامه ای نوشته می شود و ما بازی می کنیم، وقتی فیلمی اکران می شود برخورد مردم برایم اهمیت دارد و با همه مسائل موجود چه خوب و چه بد برای نقش زحمت می کشم و نمی توانم بگویم کە برای ارائه نقش انرژی نمی گذارم. همان گونه کە اشاره کردم در تئاتر شهر مشغول بازی در نمایش «حاکم یک شبه» بودم کە هم بازی هایم «مصطفی کاری»، «مجید مظفری» و «جهانگیر الماسی» بودند کە بە انتخاب «بهروز افخمی»، داماد فیلم «عروس» شدم.

بازی قابل تحسین تان در فیلم «مردی شبیه باران» سیمرغ بهترین بازیگر جشنواره فیلم فجر را برایتان بە ارمغان آورد و این تنها سیمرغی بود کە گرفتید. هنگام دریافت این جایزه چه احساسی داشتید؟

** هنوز هم سیمرغم را دارم. وقتی بعد از ۷ سال در جشنواره فیلم فجر بە من جایزه دادند و پرسیدند چه احساسی داری گفتم خیلی وزنش سنگین بود! جوایز بسیاری گرفته ام. جایزه تأثیری در روند کاری ام نداشت. وقتی کە کار می کنم نمی توانم کم بگذارم، مردم برایم اهمیت دارند.

پای نخستین درد دل ابوالفضل پورعرب پس از بهبودی

دستمزدی کە از بازیگری می گیرید راضی کننده است؟

** اکنون ۳ برابر آن دوران دستمزد دریافت می کنم. شعرهایم هم قرار است بە زودی چاپ شود.

نسل جدید سوپراستارهای سینمای ایران را چگونه می بینید؟ آیا توان جذب تماشاچی بە سینما را دارند و فروش گیشه را تضمین می کنند؟

** هر دوره ای جوان خودش را دارد. اکنون بە طور مثال «محمد رضا گلزار» مطرح شده است و خیلی خوب هم بازی می کند و عده ای علاقه مند دارد. مسلما عده ای بە خاطر عکس روی جلد او بە سینما می روند. آن موقع کە جوان بودم تصور نمی کردم کە مردم بە خاطر من بە سینما می روند اما اکنون کە ۵۰ ساله شده ام با زمینه فکری و مطالعاتی بیشتری کار می کنم.

اگر سخنی در پایان باقی مانده است بفرمایید.

** من فیلم نامه «طلاق» را نوشته ام کە برگرداننده فیلم «عروس» است و اگر «بهروز افخمی» نسازد خودم فیلم را خواهم ساخت. با «نیکی کریمی» هم دربارهٔ این فیلم مذاکراتی کرده ام. هم چنین صحبت هایی با «ضیاء هاشمی» کرده ام و «نیکی کریمی» پیشنهاد داد کە بە طور مشترک سرمایه گذار فیلم باشیم .صدا و سیمای خراسان شمالی هم پیشنهاد ساخت فیلم و مستندی دربارهٔ این استان داده است کە امیدوارم بتوانم با آن ها همکاری کنم.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان