پاهای قطع شده انسان در منوی غذایی این رستوران

پاهای قطع شده انسان در منوی غذایی این رستوران

یک غذای عجیب و نامتعارف در رستوران چینی

 

تصور کنید به یک رستوران می روید و غذای مورد علاقه خود را سفارش می دهید که ناگهان با این صحنه مواجه می شوید.

 

یک رستوران به جای شام به مشتریش پای قطع شده  آدمیزاد را داد تا بخورد ! این مشتری که از منوی انتخابی غذای پنجه خرس را انتخاب کرده بود به جای غذای مورد علاقه اش با پاهای قطع شده جسد انسان روبرو شده بود !

 

این رستوران چيني که در ایتالیا غذاهای چینی را سرو میکرد  پس از آنکه پيشخدمت آن عکس وحشتناکي از سرو کردن پاي انسان را در فضاي مجازي به اشتراک گذاشت، متهم شد.

پاهای قطع شده انسان در منوی غذایی این رستوران

پای قطع شده انسان در رستوران

 

اين پيشخدمت که ادعا کرده اين عکس را در آشپزخانه اين رستوران گرفته است، دو پاي قطع شده و تا حدي تجزيه شده انسان را در يک کاسه آبي رنگ نشان مي دهد.

 

اين طور به نظر ميرسد که يک اسلونيايي که به همراه دوستش به رستوراني در پادوا در شمال ايتاليا رفته بود درخواست خوراک پنجه خرس را کرده که به ادعاي پيشخدمت آن، با اين صحنه مواجه شده است.پس از انتشار اين تصويري در شبکه هاي اجتماعي، برخي از مشتريان ايتاليايي اين رستوران آن را به مقامات گزارش داده اند.