پبدا شدن ردپای واقعی دایناسورها در این مکان + عکس

پبدا شدن ردپای واقعی دایناسورها در این مکان  + عکس

در یک منطقه ی علمی در نزدیکی شهر برومه استرلیا رده پاهایی از دایناسورها کشف شده است که این موضوع مورد تعجب همگان قرار گفته است.در این منطقه که از سنگ های سرخ رنگ پوشیده شده که روی آنها فسیل رد پای دایناسور ها بجا مانده است.

این رد پا های دایناسوری مربوط به دایناسور هایی است که 130 میلیون سال قبل در این منطقه زندگی میکردند . این سنگ ها در زیر آب مدفون هستندو تنها در زمان جزر با کنار رفتن آب میتوان آنها را مشاهده کرد. این رد پاها در منطقه ای 80 کیلومتری در کنار ساحل گسترده اند. پهنای بعضی از این رد پا ها به بیش از 1.7 متر می رسد تصاویری از این رده پاها موجود است.

پبدا شدن ردپای واقعی دایناسورها در این مکان  + عکس

پبدا شدن ردپای واقعی دایناسورها در این مکان  + عکس

پبدا شدن ردپای واقعی دایناسورها در این مکان  + عکس