پدری بی رحم که به دهان کودک 4 ساله قفل زد !+ عکس

پدری بی رحم که به دهان کودک 4 ساله قفل زد !+ عکس
 

دریافته ام که وقتی طفل نوزاد برای اولین بار با مشت کوچکش انگشت پدر را می فشارد او را برای همیشه بدام می اندازد . اما با دیدن این صحنه دیگر امیدی ندارم خدایا خدایا انسانیت کجاست؟!!!!!!!!!
 
 
یک مرد نیجریه ای برای خلاص شدن از شر جیغ و داد فرزند 4 ساله خود دهانش را قفل زد. دادگاه مرد 30 ساله به نام کریس الویس برای رهایی از جیغ و داد فرزند 4 ساله خود به نام گادریش پس از اینکه او را به شدت با اهن گداخته داغ نمود به دهانش قفل زد و او را در ظرف کیسه پلاستیکی بزرگی انداخت.
 

پدری بی رحم که به دهان کودک 4 ساله قفل زد !+ عکس
مادر گادریش هنگامی که از بازار به خانه برگشت با جسد مرده فرزندش مواجه شد و سریعا به پلیس زنگ زد.کریس به اتهام قتل فرزند خود روانه زندان شد.