پدر و پسری که 42 سال از تمدن به دور بودند (عکس)

پدر و پسری که 42 سال از تمدن به دور بودند (عکس)
"هو وان تان" مرد 82 ساله ویتنامی به همراه پسر 42 ساله اش پس از 42 سال زندگی در جنگل های ویتنام پیدا شدند.
این مرد روستایی در سال 1971 و هنگام جنگ آمریکا و ویتنام پس از اینکه همسر و دو فرزندش در انفجار مین کشته شدند با پسر نوزاد  خود برای زنده ماندن به جنگل گریخت و 42 سال در جنگل زندگی کرد.
این پدر و پسر 82 و 42 ساله در 42 سال گذشته در بالای درخت زندگی کرده  و با برگ درختان برای خود لباس درست می کردند.
پدر و پسری که 42 سال از تمدن به دور بودند (عکس)
 
 
گفته می شود پدر جنگلی به زبان محلی خود صحبت می کند اما پسرش تنها چند کلمه بلد است.
 
پدر و پسری که 42 سال از تمدن به دور بودند (عکس)
پدر و پسری که 42 سال از تمدن به دور بودند (عکس)
پدر و پسری که 42 سال از تمدن به دور بودند (عکس)
منبع : عصر ایران