پدیده کمیاب و شگفت انگیز در آسمان تهران (عکس)

مجموعه : عکس های طبیعت
پدیده کمیاب و شگفت انگیز در آسمان تهران (عکس)

عکس جالب و دیدنی از پدیده ای نادر و کمیاب در آسمان تهران

 

پدیده ای که امروز صبح در آسمان تهران رخ داده است و مانند آن را بسیار کم دیده ایم.

 

تکه ابری کوچک در حال بارش…یک پدیده نادر آب و هوایی که صبح امروز در تهران اتفاق افتاده

پدیده کمیاب و شگفت انگیز در آسمان تهران (عکس)

پدیده ابر در تهران