پرنده در برف مانده (+عکس)

پرنده در برف مانده (+عکس)

عجیب است

که انسان نه می تواند برای تولدش شادی کند  و نه برای مرگش عزا بگیرد . . .

 

پرنده در برف مانده
جز دام پر از دانه
پناهی ندارد …

شمس لنگرودی

پرنده در برف مانده (+عکس) 

جالب نوشت

عجیب است

که انسان نه می تواند برای تولدش شادی کند  و نه برای مرگش عزا بگیرد . . .

 ———————————————-

حکایت ما،
حکایت آن گنـدمـزاری ست
که سر بـر شانه آسیابان گذاشت؛
برای گفتن دردهایش …

احسان افشار

پرنده در برف مانده (+عکس)

نصیحت نوشت

بی عوض دانی چه باشد در جهان ؟

عمر باشد ، عمر ، قدر آن را بدان . .

 

منبع :  http://rika.persianblog.ir