پسری با دو سر به هم چسبیده روی هم + عکس

پسری با دو سر به هم چسبیده روی هم + عکس
شاید تا به حال دیده باشید دور سر از کنار به هم چسبیده باشد ولی ندیده اید که از بالا روی هم قرار گرفته است این این پسر بچه در تاریخ 1783 در روستایی در بنگال بدنیا آمد. خانواده او قصد کشتن او را داشتند تا وقتی متوجه شدندکه میتوانند با چهره عجیب او صاحب ثروت شوند.
 
پسری با دو سر به هم چسبیده روی هم + عکس
 
او در کودکی بر اثر مار گزیدگی جان خود را از دست داد و توسط پدر و مادرش در خارج از شهر دفن شد.
 
در حال حاضر جمجمه او در موزه انسانهای عجیب تاریخ نگهداری میشود که اکثریت مردم می آیند و از این جمجه دیدن می کنند.
پسری با دو سر به هم چسبیده روی هم + عکس