پسری که با یک مار وحشتناک زندگی می کند (عکس)

پسری که با یک مار وحشتناک زندگی می کند (عکس)
این پسر به طرز باورنکردنی با یک مار بزرگ بزرگ شده است و بسیار به یکدیگر وابسته اند.
در كامبوج پسر بچه ای همراه با حیوان خانگیش كه یك مار پایتون بسیار بزرگ است زندگی می كند.

زمانی كه این پسر تنها 3 سال داشت پدرش این مار را در خانه پیدا كرد. آنها این مار را به جنگل بردند و آزاد كردند ولی مار پیتون باز به خانه آنها بازگشت،از آن به بعد این مار حیوان خانگی این پسر بچه شد!

پسری که با یک مار وحشتناک زندگی می کند (عکس)

پسری که با یک مار وحشتناک زندگی می کند (عکس)

پسری که با یک مار وحشتناک زندگی می کند (عکس)