پسری که یک گرگینه واقعی است (عکس)

پسری که یک گرگینه واقعی است (عکس)

پسری که به دلیل بیماری خاصی که دارد تبدیل به یک گرگینه واقعی شده است. این پسر از سر تا پایش را مو پوشانده است.

 

در این تصاویر پسر بچه ای را می بینید که از سر تا پا پوشیده از موهای ضخیم می باشد.

 

هیرسوت محمد ریحان 13 ساله به خاطر این پدیده به پزشک مراجعه نمی کند چون تصور می کند که این یک موهبت الهی می باشد.

 

این پسربچه به خاطر شرایط عجیبش به عنوان یک خدای هندویی در روستایی که سکونت دارد در کشور اندونزی مورد احترام قرار گرفته است.

 

در حقیقت این کودک از یک بیماری ‍ژنتیکی به نام سندروم گرگینه رنج می برد که باعث می شود دست ها، پاها، پشت و شکم فرد کاملا با مو پوشیده شود.

 

پسری که یک گرگینه واقعی است (عکس)

پسر گرگینه

پسری که یک گرگینه واقعی است (عکس)

گرگینه واقعی

پسری که یک گرگینه واقعی است (عکس)