پنجاه نكتة جالب و خواندنی

*هر تكه كاغذ را نمی‌توان بیش از 9 بار تا كرد.
*در هرم خئوپوس در مصركه 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده است به اندازه‌ای سنگ به كار رفته كه می‌توان با آن دیواری آجری به ارتفاع 50 سانتی‌متر در دور دنیا ساخت.
*هر سال از 600/557/31 ثانیه تشكیل شده است.
*بزرگترین گل جهان فلوزیا نام دارد .
*بیشترین ضربان قلب راقناریها با1000 بار در دقیقه و كمترین را فیل با 27 بار در دقیقه دارد.
*اگر تمام رگهای خونی را در یك خط بگذاریم تقریبا 97000 كیلومتر می‌شود.
*سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت آن در هواست.
*وقتی مگس بر روی یك میلة فولادی می‌نشیند میلة فولادی به اندازة دو میلیونیم میلیمتر خم می‌شود.
*نور خورشید فقط تا عمق 400متری آب دریا نفوذ می‌كند.
*امریكا تا 50 میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد.
*عدد 2520 را می‌توان بر اعداد 1 تا10 تقسیم نمود بدون آنكه خارج قسمت كسری داشته باشد.
*فشار در مركز خورشید تقریبا700 میلیون تن بر 452/6سانتی متر مربع است.
*طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است.
*شیشه در ظاهر جامد به نظر می‌رسد ولی در واقع مایعی است كه بسیار كند حركت می‌كند.
*داغ ترین نقطة كرة زمین در دالول اتیوپی است . در این منطقه در یك روز عادی دمای هوا در سایه به 94 درجه فارنهایت می‌رسد.
*آبشار آنجل در ونزوئل20 بار بلندتر از آبشار نیاگارا است.
*یك لیتر سركه در زمستان سنگینتر از تابستان است.
*30برابر مردمی كه امروزه بر سطح زمین زندگی می‌كنند در زیر خاك مدفون شده‌اند.
*نزدیكترین ستاره به زمین بعد از خورشید الفامنچوری است كه فاصلة آن تا زمین 3/4سال نوری است.
*تنها حیوانی كه نمی تواند شنا كند شتر است.
*فلز اوسمیم سنگینترین مادة روی زمین است .
**آیا میدانید شانس شبیه بودن دو اثر انگشت یك به ?64 میلیارد است‌.‏
*اگر امواج ماورای صوت را به قسمت محدودی از فضا كه در آن گرد و غبار و یا ذرّات دود سیگار موجود باشد بتابانیم این ذرّات با سرعت رسوب می‌كنند.
* آیا می‌دانستید درجه حرارت بالاترین قسمت یك شعله به 1540 درجه می‌رسد در حالی كه پایین ترین قسمت آن فقط 300درجه حرارت دارد.
* آیا می‌دانستید كه معنی لغت كانادا به زبان سرخ پوستی یعنی روستای بزرگ.
* آیا می‌دانستید كه ناخنهای دست، چهار برابر ، سریعتر از ناخن‌های پا رشد می‌كنند.
* آیا می‌دانستید كه فقط با از دست دادن یك در صد از آب بدن ، احساس تشنگی می‌كنیم.
* آیا می‌دانستید كه در حدود یك سوم سرطانهایی كه در نهایت منجر به مرگ می‌شوند با آنچه كه می‌خوریم در ارتباط هستند؟
* آیا می‌دانستید كه دهان انسان روزانه یك لیتر بزاق تولید می‌كند؟

*آیا می‌دانستید كه تنها موادی كه دارای یكی از عنصرهای آهن، كوبالت یا نیكل باشند جذب آهن ربا می‌شود.
* آیا می‌دانستید كه مغز شما وقتی خواب هستید فعالیتش بیشتر است از وقتی كه در حال تماشای تلویزیون هستید؟

*آیا می‌دانستید كه مغولستان بزرگترین كشور جهان است كه به دریا و اقیانوس راه ندارد؟
* آیا می‌دانستید كه انگشت سبابه (نشانه) از سایر انگشتان دست حساستر است؟
* آیا می‌دانستید كه ملكة موریانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود است؟
* آیا می‌دانستید چیتا یا یوزپلنگ سریعترین حیوان خشكی است . او در عرض فقط 3 ثانیه تا 100 كیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد. ركوردی كه حتی سریعترین خودروهای فراری هم نتوانسته‌اند بشكنند.

* طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 كشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان در مقام اول قرار دارد.
* آیا می‌دانستید كه برج آزادی كه در بندر نیویورك(ایالات متحده امریكا) قرار دارد92 متر ارتفاع دارد و هدیه‌ای از طرف فرانسه است.قطعات این مجسمه كم كم باكشتی از فرانسه به امریكا آورده شد و در آنجا سر هم شد.
* آیا می‌دانستید تشكیل و تولّد سیاره‌ای مشابه زمین حداقل به سه میلیون سال نیاز دارد؟
* آیا می‌دانستید كه در هر شبانه روز تقریبا هیجده هزار لیتر خون در بدن به جریان انداخته می‌شود و این كار عظیم را قلب به تنهایی عهده دار است.
*آیا می‌دانستید كه شمار تلفات جانی در جنگ جهانی دوم كه بین سالهای 1939 تا 1945 بود، بیش از بیست و شش میلیون نفر بود؟
* آیا می‌دانستید كه تقریبا 300 متر مكعب گاز هلیم می‌تواند یك انسان را از روی زمین بلند كند؟
* آیا می‌دانستید كه كرمهای ابریشم در پنجاه وشش روز، هشتاد و شش هزار برابر خود غذا میخورند؟
* آیا می‌دانستید كه تیز پروازترین حیوانات جهان پرندگانیاند كه پرستوك نامیده می‌شوند پرستوك دم خاردار كه در آسیا زندگی می‌كند ، قادر است با سرعتی بیش از صد و شصت كیلومتر در ساعت پرواز كند و با بالاترین میزان سرعت یك قطار سریع‌السیر رقابت كند.
*آیا می‌دانستید كه كرة مریخ با سرعت 240 كیلومتر درساعت به دور خورشید می‌چرخد؟
*آیا می‌دانستید كه هرچه از مركز زمین فاصله بگیریم نیروی جاذبه كمتر می‌شود، در نتیجه وزن كاهش می‌یابد ، وزن فردی كه در خط استوا ایستاده از وزن همین شخص در قطب شمال و جنوب كمتر است زیرا در خط استوا زمین بر آمده تر و در قطب هموارتر است این تفاوت وزن حدود پنج درصد است.

*آیا می‌دانستید كه ظروف پلاستیكی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند؟
* آیا می‌دانستید كه رشد كودك در بهار بیشتر است؟
* آیا می‌دانستید كه یك چهارم خاك روسیه در سال پوشیده از برف است؟
* آیا میدانستید حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می‌كند؟
* جهان حدود 7/13 میلیارد سال پیش متولد شده است. فقط حدود 4درصد عالم از ماده ، به شكلی كه ما می‌شناسیم تشكیل شده است، یعنی ماده معمولی كه ما می‌شناسیم و در آزمایشگاه وجود دارد، فقط 4درصد كل عالم را می‌سازد. 23درصد عالم را ماده تاریك سرد تشكیل داده كه دانشمندان اطلاعات خیلی كمی درباره‌اش

دارند و 73 درصد باقی مانده را انرژی تاریك عجیب تشكیل می‌دهد كه تقریبا تنها چیزی كه در موردش می‌دانیم ، این است كه وجود دارد! هندسة كیهان تخت است و مشاهدات WMAP مدل تورمی را تایید می كند كه می گوید: جهان با مهبانگ(انفجار بزرگ) شروع شد و در زمان كوتاهی خیلی سریع منبسط شد و سپس آهنگ

انبساطش كند شد تا به مقدار كنونیش رسید. این انبساط ادامه خواهد داشت و جهان تا ابد منبسط خواهد شد. نتایج اخیر امكان توقف انبساط یا باز رمیدن جهان در خودش را رد می كند. طبق محاسبات نخستین ستاره ها 200 میلیون سال پس از تولید كیهان متولد شدند. به خاطر زمانی كه طول كشیده تا این تابش به ما برسد این داده

های جدید، جهان را درست آن طور كه بلافاصله پس از مهبانگ بوده، نشان می‌دهد. این تابش دورترین چیزی است كه دانشمندان تاكنون موفق به مشاهدة آن شده‌اند.

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز