پنج‌شنبه روز اول ماه رمضان است

مجموعه : مجله خبری
سه‌شنبه 29 شعبان است و پیش‌بینی‌های نشان می‌دهد كه در این شب هلال ماه رمضان دیده نمی‌شود.
فارس: عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش‌بینی‌های نشان می‌دهد كه سه‌شنبه شب ماه دیده نمی‌شود و پنج‌شنبه روز اول ماه رمضان است.
علیرضا موحدنژاد عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: سه‌شنبه 29 شعبان است و پیش‌بینی‌های نشان می‌دهد كه در این شب هلال ماه رمضان دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: اما طبق روال معمول گروه‌های رصدی سه‌شنبه برای رؤیت هلال ماه اعزام می‌شوند و در صورتی كه هلال ماه را رؤیت كنند، چهارشنبه اول ماه رمضان خواهد بود.
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: اگر هلال ماه دیده نشود، چهارشنبه 30 شعبان خواهد بود و روز پنج‌شنبه طبق اعلام تقویم، روز اول ماه مبارك رمضان است.