پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی

مجموعه : بهداشت زنان
پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی

پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی ممكن است بعلت بعضی مریضی‌ها مثل بی اشتهایی عصبی «آنوركسیانرووزا»، آمنوره «فقدان قاعدگی» و سایر مشكلات بیماریهای زنان ایجاد شود.

پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی

در این خانمها اغلب هورمون درمانی، درمان انتخابی است، زیرا مشخص شده است كه این مسائل بعلت كمبود هورمونی ایجاد شده اند.

پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی

در این گروه سنی، هورمونها «استروژن و پروژسترون» را می توان به‌ صورت تجویز داروهای ضدبارداری یا به‌ صورت هورمون درمانی معمولی استفاده كرد.

پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی

انتخاب نوع درمان به خود بیمار بستگی دارد كه آیا میخواهد حامله شود یا نه. بعلت اینكه مقدار هورمون های موجود در قرص های ضدبارداری نسبت به داروهایی كه در هورمون درمانی استفاده می‌شود بیشتر می‌باشد، بیمارانی كه به عوارض جانبی این هورمونها حساس می باشند اغلب ترجیح می‌دهند كه بجای استفاده از قرص های ضدبارداری از تركیبات هورمون درمانی استفاده نمایند.

پوكی استخوان در خانمها قبل از یائسگی

همچنین احتمال بروز ترومبوز وریدی با مصرف داروهای ضدبارداری بیشتر از هورمون درمانی می‌باشد كه این نیز در تصمیم برای انتخاب نحوه درمان تاثیر می‌گذارد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز