پیامک های جدید شب امتحان (8)

پیامک های جدید شب امتحان (8)

 

     درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده
    گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

    اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

    هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به عنوان اشیائی دکوری استفاده کرده اید
    اکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !
    ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان !

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

    به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم
    اما ….. اضطراب نمی گذارد
    نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

حالا وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا
زمزمه های شیطانی شب امتحان !

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

این روزها هیشکی درس نمیخواند ! شما چطور!؟

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

من همه کتابامو۲ دورکامل خوندم، توچطور؟
ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

الا یا ایـها ممتحنون چـرا هستیـد نگرون؟
بشینید و بخوانید و بدانید که امتحان فردا هست آسون!!!

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

          امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است !
        (کی اس الیت)

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

        امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

 

————-اس ام اس جدید شب امتحان————-

 

        چیه؟ پریدی رو گوشی بیبنی کی اس ام اس داده ؟ این جای درس خوندنته ؟
        هنوز که نرفتی د برو د .. دههه !