پیرترین دانشجوی جهان

پیرترین دانشجوی جهان
 
 
آقای برتی گلدوین در دوران مدرسه اشتیاقی به درس خواندن نداشت و در ۱۴ سالگی ترک تحصیل کرد. اما اکنون با فارغ التحصیل شدن در رشته اطلاعات نظامی حتی آماده تحصیل در مقطع دکتری نیز میباشد و معتقد است که کمی دیر کشف شده است.
 
به گزارش تکناز وی که فارغ التحصیل دانشگاه باکینگهام در انگلیس است، اعلام کرد: از اینکه در دانشگاه همیشه به او توجه می شود خوشحال است.
وی همچنین اعلام کرد که دوست دارد به جوانترها بفهماند آدم های مسن ناتوان نیستند.وی در مصاحبه  با بی بی سی چندی قبل اعلام کرده بود که دیر فارغ التحصیل شدن بهتر از هرگز فارغ التحصیل نشدن است.

گفتنی است وی که خاطره جنگ های جهانی اول و دوم را به خاطر دارد، امسال در ۹۳ سالگی در رشته اطلاعات نظامی از دانشگاه باکینگهام فارغ التحصیل شد.