پیرمردی که روی هواپیما راه می رود (+عکس)

پیرمردی که روی هواپیما راه می رود (+عکس)
معمولا وقتی اسم بدلکاری می آید جوانان رعنا و نیرومند تو ذهن آدم نقش می بندد ولی این پیرمرد 93 ساله نشان داده است که چنین کارهایی فقط مال جوونا نیست.
“تام لسکی” پیرمرد ۹۳ ساله ای است که چندی پیش توانست رکورد راه رفتن روی بال هواپیما را بشکند. او در یک سفر ۸۱ دقیقه ای بر روی بال هواپیمایی ایستاد و چند قدمی روی آن برداشت تا رکورد پیرترین فرد این عرصه را به نام خود ثبت کند.
پیرمردی که روی هواپیما راه می رود (+عکس)
این مرد قبلا نیز رکورد را خودش در اختیار داشت ولی حالا با بهبود بخشیدن آن دیگر تمامی رقبای نزدیک خودش را از گردونه رقابت خارج کرد. او در رکوردزنی قبلی خود چند موسسه خیریه را نیز شریک کرد و توانست یک میلیون پوند به آن ها کمک کند.

پیرمردی که روی هواپیما راه می رود (+عکس)
این مرد که دو سال پیش یک مقام افتخار ملی نیز کسب کرده است در مورد سفرش می گوید: این مسافرت بسیار سرد بود و البته پر سروصدا اما همه این مشکلات با تفکر به شکست رکورد ساده می شود.