پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)

پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 
این پیرمرد فرانسوی سر زنده با 100 سال سن توانست  رکورد سریعترین پیرمرد دوچرخه سوار را از آن خود کرد.این مرد عنوان سریعترین دوچرخه سوار در میان کهنسالان را از آن خود کرد و توانست نام خود را با این عنوان درکتاب گینس به چاپ برساند.او توانست مسیری 100 کیلومتری را با متوسط سرعت 23 کیلومتر در ساعت بپیماید.
 به گزارش تکناز  او ماه هاست که شبانه روز تمارین سختی را انجام میدهد تا بتواند مسیر مشخص شده را در کمتر از 5 ساعت طی کند.نهایتا هفته گذشته او موفق شد این مسیر 100 کیلومتری را با سرعت متوسط 23.35 کیلومتر بر ساعت و در مدت زمان 4 ساعت و 17 دقیقه و 27 ثانیه طی کند.رابرت مارچند 26 نوامبر امسال 101 ساله خواهد شد.
 

 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 

 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 

 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 

 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)
 

 پیرمردی 100 ساله سریع ترین دوچرخه سوار جهان شد (عکس)