پیشنهاد بی شرمانه دختر دانشجو به استادش! (عکس)

پیشنهاد بی شرمانه دختر دانشجو به استادش! (عکس)
پیشنهاد بی شرمانه یک دختر ایرانی را در ورقه امتحانی اش بخوانید !!!

استاد سلام
استاد ما مامانم میره کلفتی
استاد من شما رو خیلی دوست دارم
استاد خیلی خوشتیپی  استاد یه ۱۰ بده
استاد ما خونمون شمیرانه بیا تهران در خدمتیم
این شماره ۰۹۱۲۲   بوس بوس


تصویر این نامه رو ببینید !!!