پیشگیری ثانویه یعنی چی؟

مجموعه : پزشکی و سلامت
پیشگیری ثانویه یعنی چی؟

پیشگیري ثانویه عبارتست از کاهش پیامد های‌ شدیدتر بیماری از طریق تشخیص به موقع و درمان.

پیشگیری ثانویه یعنی چی؟

جلوگیری ثانویه را می توان به صورت راه های‌ موجود برای تشخیص اولیه به موقع عفونت یا بیماری و مداخله موثر و قاطع برای بهبود وضع سلامت، چه در سطح فردی و چه اجتماعی تعریف کرد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: