پیوند عجیب دست با پای انسان (+عکس)

پیوند عجیب دست با پای انسان (+عکس)
اتفاق نادر برای این دختر 9 ساله باعث پیوند دست به پای او شده است .
میگ لی دختر 9 ساله ای که بر اثر رد شدن تراکتور از روی پاهایش مجبور شدند دست های او را به پاهایش پیوند بزنند. پزشکان معتقدند که پشت آرنج او می تواند با پاهایش پیوند داده شود اما دست های او بیشتر پاسخگو برای این اقدام بود.

بررسی ها نشان می دهند دست های او به راحتی با پاهایش متصل شده اند و ارتباط برقرار کرده اند و گردش خون به راحتی در آن جریان دارد.