چادرمونو دزدیدن (+ عکس)

مجموعه : داستان
چادرمونو دزدیدن (+ عکس)
 
ادب، فقط احترام گذاشتن به غریبه ها و مردم کوچه و بازار نیست،
مؤدب کسی است که به آدمهای تکراری دور و برش، لبخند بزند و احترام بگذارد
 

شرلوک هلمز با واتسون میرن بیرون شهر و تو چادر میخوابن،

 

نصفه های شب شرلوک هلمز واتسون رو بیدار می کنه میگه: به آسمون نگاه کن چی میبینی؟

 

واتسون: یه عالمه ستاره!

 

هولمز: از اینهمه ستاره چی می فهمی؟

 

واتسون: از چه نظر؟ ستاره شناسی؟ الهیات؟ فلسفه؟ از کدوم زاویه بگم؟ تو چی میفهمی؟

 

هولمز: احمق! چادرمونو دزدیدن

 

بعضی اوقات پیچیده فکر نکنید ، ساده فکر کنید !

 چادرمونو دزدیدن (+ عکس)

واقعیت نوشت

 

ادب، فقط احترام گذاشتن به غریبه ها و مردم کوچه و بازار نیست،
مؤدب کسی است که به آدمهای تکراری دور و برش، لبخند بزند و احترام بگذارد

 

حالم خوب است
اما…
دلـم
تنگِ آن روزهایی شده
که می توانستم
از تـه دل بخــــندم…

 چادرمونو دزدیدن (+ عکس)

قشنگ نوشت

تو، با من باش!

من، دست همه اتفاق ها را

میگیرم که نیفتد