چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر
نشست زمین مخصوصا در شهرهای بارانی چیزی طبیعی هست ! داری تو جاده با خیال راحت گاز میدی یهو می بینی جاده اینطوری شده …!!!
 

چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر

چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر

چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر

چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر

چاله های زمینی اینبار وسط جاده + ! تصاویر