چرا صندلی‌های هواپیما رو به عقب نیستند؟

مجموعه : گوناگون
چرا صندلی‌های هواپیما رو به عقب نیستند؟
چرا صندلی‌های هواپیما رو به عقب نیستند؟
 
 
تحقیقات بازرسان حوادث سقوط هواپیماها از نتایج جالبی در خصوص رابطه وضعیت صندلی مسافران و میزان آسیب‌پذیری و شدت جراحات وارده به آنها در پی حوادث منجر به سقوط هواپیماها حكایت دارد. بازرسان سوانح خطوط هواپیمایی با بررسی و تحقیق حوادث متعدد هوایی بویژه سوانح منجر به سقوط و برخورد شدید هواپیما با زمین یا موانع دیگر پی برده‌اند خدمه پروازی كه به‌طور معمول در صندلی‌های رو به عقب هواپیما می‌نشینند در مقایسه با سایر مسافران هواپیما كه به طور همیشگی در صندلی‌های رو به جلوی هواپیما به‌سر‌می‌برند، دچار صدمات و جراحات كمتری می‌شوند.

 تحقیقات نشان می‌دهد علت این امر به واسطه انرژی ناشی از بدن افراد است، به طوری كه این انرژی به موازات شتاب گرفتن سریع هنگام سانحه سقوط به طور یكسانی در سرتاسر پشتی صندلی منتشر می‌شود تا این كه روی كمربند صندلی متمركز شود ودر این حالت، افرادی كه پشت به مسیر سقوط دارند تأثیر كمتری از این انرژی پرشتاب می‌گیرند و مسافرانی كه به طور معمول رو به جلوی هواپیما نشسته‌اند در معرض برخورد بیشتر این انرژی هستند. البته با وجود این كه صندلی‌های رو به عقب هواپیما احتمالا ایمن و كم خطرتر هستند، اما خطوط هواپیمایی در مقابل چنین چیدمانی برای آرایش صندلی‌های خود مقاومت به خرج می‌دهند. علت این امر تا حد زیادی برای این است كه آنها می‌ترسند مسافران خطوط هوایی این ایده را نپذیرند و متعاقبا مشكلات بیشتری به همراه داشته باشد. در همین خصوص خطوط هواپیمایی بریتیش ایرویز مبادرت به نصب صندلی‌های رو‌به‌پشت در كابین‌هایی كرده است كه به باشگاه مخصوص مسافران دائمی‌اش اختصاص دارد. خطوط هوایی ساوت وست در آمریكا نیز این ایده را در كابین‌های ممتاز مخصوص بازرگانان خود موسوم به اكونومی كلاس امتحان كرده است اما در نهایت به همان وضعیت صندلی‌های سنتی رو به جلوی همیشگی برگشته است. آنها معتقدند شرایط یكسان برای همه و ادامه روال معمول چیدمان صندلی‌های هواپیما دردسر و مشكلات كمتری به دنبال دارد تا این كه وارد فضای جدیدی شوند كه از مشكلات جانبی آن بی‌خبرند.

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز