چرا عروس لباس سفیدمی پوشه ؟(طنز)

مجموعه : مطالب طنز
چرا عروس لباس سفیدمی پوشه ؟(طنز)
 
پسر کوچولویی در مراسم عروسی از مادرش پرسید: “مامان، چرا دختره لباس سفید پوشیده؟
” مامانش گفت:
“این تو عروسی ها یه رسم هست که عروس لباس سفید بپوشه، بخاطر اینکه عروس خیلی خوشحاله و امروز بهترین روز زندگیشه.”
پسر یه خورده فکر کرد و گفت: ” خوب چرا پسره (داماد) لباس مشکی پوشیده؟”
 
 
 
 
 

برچسب‌ها: