چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )
  
شاید با دیدن این عکس ها تعجب کنید چرا که این ها تصاویری از چندش آور ترین غذاهای دنیا می باشند به گونه ای که حتی نگاه کردن به این تصاویر هم حال انسان را بهم میزند!
چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

سوپ خون اردک

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

شراب موش

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

تخم اردک یا تخم مرغ قبل از تولد جوجه

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

سوپ خفاش

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

این یه مورد خیلی خنده داره : سوپ لانه پرندگان

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

نوعی بز کوهی که زنده زنده درون شکمش زغال گداخته میریزند!

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

سوپ نوعی کرم بزرگ

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

تخم مرغ اردک در مخلوط خاک رس، خاکستر، نمک، برنج و کاه که باید به مدت چندین هفته بماند!

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

تخم نوعی مورچه بزرگ

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

جیرجیرک و ملخ

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

قهوه مدفوع گربه : پس از خورلندن قهوه به گربه مدفوعش را تصفیه می کنند!

چندش آورترین غذاهای جهان !! (+ تصاویر )

چشم کوسه