چند جمله کوتاه و عاشقانه جدید

مجموعه : عاشقانه
چند جمله کوتاه و عاشقانه جدید

جملات زیبا، کوتاه و عاشقانه سری جدید

 

رفتنت همه چیز را آوار می کند . . .
ماندنت ، معنی . . . ! ! !

چند جمله کوتاه و عاشقانه جدید

جملات عاشقانه

 

هنوز دروغهایت را در گنجه دارم . . .
گاهی باورشان می کنم . . .
و
باز
عاشقت
می شوم . . . !!!

چند جمله کوتاه و عاشقانه جدید

جملات کوتاه عاشقانه

 

یکی باید باشد !
یکی که آدم را صدا کند !
به نام ِ کوچکش صدا کند !
یک جوری که حال ِ آدم را خوب کند !
یک جوری که هیچکس ِ دیگر بلد نباشد !
یکی باید آدم را بلد باشد …

چند جمله کوتاه و عاشقانه جدید

متن عاشقانه

 

تابستان را که داغ ِ نیامدن کردی
پاییز را سرد ِ نبودن نکن ،
گناه دارد …

 

وقتی که میرفتی بهـــار بود …
تابستان که نیامدی پاییز شد
پاییز که برنگشتی پاییز ماند
زمستان که نیایی پاییز می ماند
تو را به دل ِ پاییزی اَت فصلهــا را به هم نریز !

چند جمله کوتاه و عاشقانه جدید

دلم آرامش ِ وارونه می خواهد …
یعنی :
” ش م ا ر ا “

 

غلاف کن !
شمشیر ِ چشمانت را !
من
بی جنگ
به نگاهت باخته اَم …