چند کلامی به غیر از طنز

* برای عشق،رفاقت ومهربونی بجنگ ولی اونو از کسی به زور نخواه
* همیشه حرفی رو بزن که بتونی پای اونو امضا کنی
* رنگین کمان پاداش کسی هست که تا آخرین لحظه زیر باران بماند
* خدایا تاپاكم نكردی خاكم نكن
* شادی خود را به هیچ چیز و هیچ كس وابسته نكن تا همیشه از آن برخوردار باشی
* گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده میكند.. ژنرال دوگلاس مك آرتور
* خدایا! ما اگر بد کنیم،تو را بنده های خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست ؟
* کینه توزی نتیجه همنشینی با حسود است .
* از گابریل گارسیا ماركز می پرسند اگه بخوای یه كتاب صد صفحه ای در مورد امید بنویسی، چی می نویسی؟ می گه 99 صفحه رو خالی می ذارم. صفحه ی آخر سطر آخر می نویسم امید آخرین چیزی است كه می میرد
* هر حرف بیهوده که بزنی یک سلول مغزت می میرد
* از بخت بدم آیینه فروش شهر کوران شده ام
* اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستارگان را نیز از دست خواهی داد .
* کوچکترین انسانها کسانی هستند که برای به دست آوردن دیگران ، خودرا هم عقیده و هم فکر با او نشان می دهند
* افسوس ….. آن زمان که باید دوست بداریم ، کوتاهی می کنیم. آن زمان که دوستمان دارند، لجبازی می کنیم. وبعد…….. برای آنچه از دست رفته آه می کشیم
* امام علی:دانا ترین مردم کسی است که شک و گمان هیچگاه یقین او را از بین نبرد.
* شجاعانه در خواست های دیگران را که مایل به انجام آن نیستی رد کن.
* عشق هر چه بیشتر باشد به زبان آوردنش دشوارتر است و سر آدمی هرچه گران بار تر باشد ژرفای خاموشی را بیشتر می جوید .
* گناه افشا کردن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده
* فاصله بین داشتن و نداشتن ، صرف فعل خواستن است.
* در زندگی لحظاتی است که تن به هر حالت باشد جان در سجود است


پایگاه فرهنگی هنری تکناز