چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

مجموعه : پزشکی و سلامت
چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

مدیركل اداره دامپزشكی خراسان رضوی گفت: ‪ 49 درصد عوامل بیماریزا به صورت مشترك بین حیوان و انسان قابل انتقال است.

 

دكتر محسن دستور روز یكشنبه در همایش اطلاع رسانی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، در مشهد افزود: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی از هزار و ‪ 709 مورد عامل بیماریزا ‪ 832 مورد مشترك بین انسان و حیوان شناخته شده است.

 

وی گفت:

بر این اساس و با توجه به نیاز مبرم به فراورده های‌ دامی، پیشگیري از بیماریهای قابل انتقال بین دام و انسان از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

او با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص كاهش بیماریهای دامی و متعاقب آن موارد انسانی افزود: در این خصوص طی پارسال شش میلیون راس گوسفند و بز و ‪ 220 هزار راس گاو در استان خراسان رضوی واكسینه شدند.

 

وی گفت:

جهت كنترل سه بیماری “سل،بروسلوز و هاری” دامهایی كه مشكوك بوده و یا با آزمایشات مربوطه، تست انها مثبت باشد معدوم شده و غرامت آن به دامدار پرداخت میشود.

 

او افزود:

مبلغ غرامت كه قبلا برای حذف و معدوم سازی دامهای آلوده و مشكوك به بیماری به دامدار پرداخت می شد حداكثر ‪ 100 هزار تومان بود اما طبق مصوبه دولت اكنون ‪ 75 درصد قیمت واقعی دام به دامدار پرداخت می شود.

چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

مدیركل دامپزشكی خراسان رضوی گفت: بدین ترتیب طی پارسال ‪ 970 میلیون ریال برای غرامت بیماری سل و تب مالت، ‪ 110 میلیون ریال برای هاری و یك هزار و ‪ 150 میلیون ریال برای بیماری آنفلوانزای مرغی پرداخت شده است.

 

وی افزود:

در همین راستا هم اكنون ‪ 50 درصد سگهای ولگرد نیز شناسنامه دار شده اند و با اقدامات انجام شده موارد مثبت هاری در سگها به ‪ 13 مورد مثبت در استان خراسان رضوی طی سال گذشته كاهش یافته است.

چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی مشهد هم در این نشست گفت: با توجه به نیاز روزافزون به دام و فراورده های‌ آن، مبارزه و كنترل بیماریهای مشترك بین انسان و حیوان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

دكتر محمدرضا مجدی افزود:

تب مالت، بروسلوز«تب مالت»، كیست هیداتیك، سالك، شاربن«سیاه زخم» و هاری شایعترین بیماریهای بین انسان و دام هستند.

 

وی گفت:

موارد ابتلا به تب مالت بخاطر مصرف شیر و لبنیات غیرپاستوریزه در استان خراسان رضوی سه هزار و ‪ 500 نفر گزارش شده است.

چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

او افزود:

در خصوص بیماری هاری نیز از سال ‪ 1382 تاكنون موردی در استان خراسان رضوی مشاهده نشده و كیست هیداتیك نیز كه از طریق سگ و گربه به انسان منتقل میشود به ‪ 99 مورد كاهش یافته است.

 

وی گفت:

موارد ابتلا به بیماری شاربن یا سیاه زخم هم كه ‪ 95 درصد آن نوع پوستی است و پنج درصد به شكل ریوی بروز مییابد نیز به هشت مورد در استان كاهش یافته است.

چهل و نه درصد عوامل بیماریزا بین انسان و حیوان مشترك است

او افزود:

طبق آخرین اطلاعات، طی دو سال گذشته موارد ابتلا به بیماری سالك هم در كشور ‪ 30 درصد، حیوان گزیدگی ‪ 10 درصد و تب مالت ‪ 35 درصد افزایش داشته كه قوی تر شدن سیستم آماری می‌تواند از علل ثبت این اطلاعات باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز