چه رنگ هایی را در این تصویر می بینید ؟

چه رنگ هایی را در این تصویر می بینید ؟
فکر می کنید چند رنگهایی در این تصویر به کار رفته است؟

تنها سه رنگ ! سفید ، سبز و صورتی . اما شاید به نظر شما اینطور نباشد. پس عکس را بزرگتر کنید و دقیق تر مشاهده کنید.