چگونه زن‌ذلیل خوبی باشی !!! طنز

برای اینکه زن‌ذلیل خوبی باشیم کافی است به ۱۵ قانون زیر که ساخته و پرداخته ذهن
زنان است توجه نموده و آنها را به دقت رعایت کنیم
زن همیشه قوانین را وضع نموده و تصویب کند
قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند
امکان ندارد مردی تمام قوانین را بداند
چنانچه زن شک ببرد که مرد تمام یا برخی از قوانین را می‌داند، می‌تواند بلافاصله قوانین را تغییر دهد
زن هرگز اشتباه نمی‌کند
چنانچه به نظر آید که زن در اشتباه است، علت آن است که مرد حرفی بیجا و اشتباه بر زبان آورده یا کاری اشتباه کرده که باعث سوء تفاهمی آشکار و در نتیجه، اشتباه زن شده است
چنانچه مورد بالا اتفاق افتاد، مرد باید بلافاصله معذرت بخواهد، چرا که او باعث سوء تفاهم شده
است زن می‌تواند هر زمان که اراده کند، تصمیم خود را عوض کند
مرد هرگز نباید بدون رضایت صریح زن، تصمیم خود را عوض کند
زن حق دارد در هر زمان عصبانی یا مشوش باشد

مرد باید در تمامی اوقات آرام باشد، مگر اینکه زن از او بخواهد عصبانی شود
زن ممکن است از مرد بخواهد که عصبانی باشد یا عصبانی نباشد، اما تحت هیچ شرایطی نباید او را از نیت خود آگاه سازد
مرد مکلف است، در تمامی اوقات ذهن زن را بخواند
در تمامی اوقات و در هر زمان و مکان آنچه مهم است این است که منظور زن چه بود، نه اینکه چه گفت.
چنانچه مرد هر زمان که تصور میکند درست میگوید کافی است به بند 5 مراجعه نماید

پایگاه فرهنگی هنری تکناز