چگونه لباس خود را ست کنیم ؟

مجموعه : زنان
چگونه لباس خود را ست کنیم ؟

اغــلـب افــراد در انــتــخـاب لـبـاسـی كـه مـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـیـن چـگـونـگی سـت كـردن آنـهـا دچـار سردرگمی می باشنـد.

 

در زیـر بـه اصـول كـلـی انتـخاب و هماهنگ كردن لباسها با یكدیگر میپردازیم:

 

اصول كلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

1- همواره لباسی را بپوشید كه كاملا اندازه شما باشد.

 

2- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیكند.

 

3- بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریكی دارید از كمر بند استفاده كنید.

 

✅ مطالب مشابه : راهنمای خرید کیف مناسب برای بانوان

شیک شدن با طرز لباس پوشیدن

4- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

 

5- پارچه های سبك وزن مانند كتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.

 

6- رنگهای تیره شما را لاغر تر و كوچك تر میكنند.

 

7- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میكنند.

 

8- لباسهای بالا تنه و پایین تنه یكرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.

شیک شدن

9- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میكند.

 

10- لباسهای یقه بلند گردن را كوتاه تر میكند.

 

11- گردن بند كوتاه نیز گردن را كوتاه تر میكند.

 

12- روسـری كـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.

 

13- خالكوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.

 

14- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.

با لباس ساده هم میتوان شیک شد

بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید:
 

1- لباسهای كاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی كوچـك و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

 

2- لباسهای یكدشت یكرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـكرنـگ از سر تا نوك پا.

 

3- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری كنید.

 

4- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازك و نرم بپوشید.

 

5- شلوار را در ناحیه كمر بالا بیاورید نه پایین تر.

 

6- كراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا كمر برسد.

 

✅ مطالب مشابه : زنان کارمند این طور لباس بپوشند (عکس)

ست کردن لباس با توجه به رنگ

7- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

 

8- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

 

9- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری كنید.

 

10- كفش پاشنه بلند به پا كنید.

 

برای كوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید:
 

1- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

2- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

3- كراوات پهن تر بپوشید.

4- لباسهای چند لایه به تن كنید.

جلوه و زیبایی در ست کردن

5- كفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

6- شلوار تمام قد بپوشید.

7- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یكرنگ بپرهیزید.

8- لباس با طرح راه راه عمودی و كراوات باریك نپوشید.

 

چگونه ست كنیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

2- رنگ كمربند با رنگ كفش باید یكسان باشد.

3- كـت و شلـوار خــاكستـری و سرمه ای با كفش مشكی، و كـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با كفش قهوه ای ست است.

 

نكات ست كردن لباس برای زنان…
 

زنان قد بلند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- از كمر بند پهن استفاده كنید.

2- از دامن خیلی كوتاه و خیلی بلند پرهیز كنید.

3- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی كمرتان نمایانتر گردد.

4- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

 

✅ مطالب مشابه: شیک پوش ترین مادران باردار معروف در سال 2011! + عکس

تآثیر لباس در اندازه ی هیکل

5- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

6- لباسهای سر تا پا یكرنگ نپوشید.

7- از گردنبند و گوشواره كوچك استفاده نكنید.

8- كیف دستی كوچك حمل نكنید.

9- شلوار راسته بپوشید.

 

10- تاپ نپوشید.

11- كـفش پاشنه بلند نپوشید و از كفـش انـدكـی لـژ دار استفاده كنید.

 

زنان قد كوتاه و ریز نقش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

2- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده كنید.

3- دامن كوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

4- لبـاس هـای یـكرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات كوچك استفاده كنید.

سخت پسندی در ست کردن لباس

5- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را كشیده تر میكنند.

6- كفش كمی نوك تیز بپوشید.

7- كفش پاشنه بلند بپوشید.

8- از كمر بند باریك استفاده كنید.
 

زنان چاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لباسهای یكدست یكرنگ بپوشید.

2- از كت و ژاكت بلند با دكمه های باز استفاده كنید.

3- از روسری شالی استفاده كنید.

شیک شدن با نکات ساده در ست کردن لباس

4- گردنبند دراز شما را لاغر تر میكند.

5- كفش پاشنه بلند بپوشید.

6- لـبـاس یقه هفت و قلبی شكل، گـردن را كشـیـده تـر میكند.

7- ژاكت بلند بدون اپل بپوشید.

8- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: