ژن ها و محیط در بیماری ام اس

مجموعه : پزشکی و سلامت
ژن ها و محیط در بیماری ام اس

مطالعات دیگری كه بر روی ژن ها بعمل می آید در این زمینه انجام میشود كه چرا افرادی كه در مناطق شمالی جهان زندگی می كنند بیشتر مستعد ابتلاء به مریضی ام اس هستند.

 

دانشمندان هنوز نمی دانند كه آیا مستعد بودن افرادی كه در مناطق شمالی جهان زندگی می كنند بخاطر ژنتیك است و یا اینكه بعلت محیطی است كه این افراد در آن زندگی می كنند بنابراین انها ژنهای این بیماران را كه در این مناطق زندگی می كنند مورد بررسی قرار میدهند تا شاید الگویی ژنتیكی یافت شود و از طریق آن بتوان پیش بینی كرد كه سایر اشخاصی كه چنین الگوی ژنتیكی دارند در آینده دچار این مریضی می شوند.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

دانشمندان دیگری نیز بر روی عوامل محیطی بررسی می كنند. برای مثال، یك گروه از محققین، در دانشكده پزشكی ویسكانسین در آمریكا تلاش می كنند مشخص نمایند كه چرا مریضی ام اس در مناطق نزدیك به خط استوا خیلی كمتر دیده میشود در حالی كه این مناطق از وضعیت بهداشتی خوبی برخوردار نیستند و بیماریهای انگلی زیادی در آنجا وجود دارد.

 

این دانشمندان عقیده دارند كه ممكن است كم بودن مریضی ام اس در این مناطق بعلت آلوده بودن اكثر ساكنین این مناطق به انگلهای خیلی ریزی باشد كه باعث فعال شدن تی سلهای كمك كننده نوع دوم میشود. فعال شدن تی سلهای كمك كننده نوع دوم كه به آن Th2 نیز گفته میشود ممكن است باعث حفاظت بر علیه مواد شیمیایی سیستم ایمنی شود كه سبب شروع تخریب خود ایمنی میلین میگردد.

 

یكی از اعضای این تیم چنین اظهار می دارد: “عفونتهای انگلی در این مناطق خیلی شایع هستند زیار وضعیت بهداشت این مناطق زیاد خوب نمی باشد.

 

در این قسمتها مریضی ام اس خیلی كم و به ندرت دیده میشود.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

به نظر ماه عدم مواجه شدن افراد در كودكی با این عفونتهای انگلی كه باعث فعال شدن Th2 میگردند، یك عامل خیلی مهم در ایجاد مریضی ام اس میباشد.

 

تحقیق دیگری كه بر روی علل محیطی ایجاد كننده مریضی ام اس در حال انجام است، بررسی ارتباط ویروس های‌‌ مختلف با این بیمای می باشد.

 

تاكنون هیچ ویروسی ثابت نشده است كه باعث مریضی ام اس میگردد، اما دانشمندان هنوز به دنبال ویروسی هستند كه موجب پیدایش این بیمرای میشود.

 

روند خود ایمنی

در كنار تحقیقاتی كه بر روی اثر ژنتیك و عوامل محیطی در ایجاد مریضی ام اس انجام میگردد، بسیاری از تحقیقات دانشمندان در حال حاضر بر روی سیستم ایمنی بدن و كشف اختلالاتی كه در این سیستم ایجاد میشود، متمركز شده است.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

هدف نهایی چنین تحقیقاتی، پیدا كردن راههایی است كه فقط آن قسمتهایی از سیستم.

 

ایمنی بدن كه باعث تخریب میلین میشود را سركوب نماید.

 

راههای زیادی هم اكنون وجود دارد كه كل سیستم ایمنی را از كار می اندازد و سركوب می كند اما چنین روشهایی باعث میگردد كه شخص مستعد ابتلاء به انواع عفونتها و سرطانها گردد.

 

بنابراین، دانشمندان در حال حاضر به دنبال پیدا كردن راههایی هستند كه فقط بعضی از قسمتهای سیستم ایمنی را از كار بیندازد بطوریكه اكثر قسمتهای این سیستم، دست نخورده و سالم باقی بماند.

 

یكی از مسایلی كه دانشمندان بر روی آن تمركز نموده اند پیدا كردن علت چگونگی عبور سلول های‌ ایمنی از سد خونی مغزی می باشد.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

در پروژه ای كه در دانشگاه یئل «Yale» در آمریكا تحت بررسی است، دانشمندان در حال مطالعه بر روی چگونگی فشرده شدن تی سل ها و عبور انها از عروق خونی و مهاجرت به مغز می باشند.

 

محققین معتقدند كه بعضی تی سل ها به‌ صورت تجمعی در دیواره عروق جمع شده و به آن می چسبند.

 

تحت بعضی شرایط، آنزیمهایی به نام پروتئاز فعال شده، دیواره عروق را می شكند و اجازه میدهند كه تی سل ها وارد سیستم عصبی شوند.

 

دانشمندان در تلاش هستند كه بفهمند چه شرایطی باعث فعال شدن این فرآیند میشود و امیداورند كه این تحقیق به پیدا شدن روش های‌ جدیدی برای جلوگیري و كنترل مریضی ام اس منجر شود.

 

در تحقیقات دیگری كه در این رابطه انجام میشود از اسپكتروسكوپی مغناطیسی برای تجزیه مواد شیمیایی بافتهای بدن استفاده میگردد.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

با استفاده از این روش جدید، نشانه هایی به دست آمده كه علت اینكه بعضی از سیستم های‌‌ ایمنی بدن بیماران بطور مداوم به میلین حمله می كنند را نشان میدهد.

 

بطور خاص، میلینی كه هنوز به آن حمله نشده است و یبا میكروسكوپهای معمولی به نظر سالم و دست نخورده می آید ممكن است اگر با میكروسكوپهای پیشرفته و روش های‌ مغناطیسی مورد ارزیابی قرار بگیرد دارای نشانه هایی از غیر طبیعی بودن باشد.

 

دانشمندان چنین پیشنهاد میدهند كه شاید این اختلالات خیلی كوچكی كه در میلین ها ایجاد میشود مسئول حملا تدایمی به انها باشد كه منجر به ایجاد نوع پیشرفته مریضی ام اس میگردد.

 

تحقیقات بیشتری در حال انجام میباشد تا مشخص نماید كه آیا این نظریه واقعاً درست می باشد یا خیر.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

تحقیقات بر روی علایم بیماری

از آنجایی كه دانشمندان بطور كلی عقیده دارند كه حملات خود ایمنی به میلین ها باعث بروز مریضی ام اس میگردد، بسیاری از محققین در تلاش هستند كه كشف كنند كه چگونه حمله به میلین در افراد مختلف باعث بوجود آمدن علایم و مشكلات متفاوتی میشود.

 

یك تیم از دانشمندان به سرپرستی دكتر سارا آبرومسون «Sara Abromson» در دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد كشف كرده اند كه بعضی از انواع تی سل ها در موش ها به میلین در قسمتهای پایین تر مغز حمله می كند و باعث مشكلات خاص آن مناطق میشود.

 

هدف تی سل های‌‌ دیگر، قسمتهای دیگر مغز می باشد و بنابراین انها نیز سبب مشكلات آن مناطق میگردند.

 

دكتر آبرومسون و همكارانش در حال تلاش بر روی این موضوع هستند كه آیا بعضی از مواد شیمیایی در قسمتهای مختلفی از مغز وجود دارد كه باعث جذب و كشیده شدن بعضی از تی سل های‌‌ خاص به سمت خودشان بشوند یا خیر.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

در تحقیق دیگری كه به نام پروژه آسیب ام اس معروف می باشد و در كلینیك مایو در مینه سوتای آمریكا در حال انجام است علت اینكه چرا در افراد مختلف، مریضی ام اس باعث علایم متفاوتی میشود جستجو میگردد.

 

دانشمندان بر روی نمونه هایی از پلاك ها یا ضایعات ام اس كه از بافتهای كوچكی از مغز بیماران به دست می آید تحقیق می كند.

 

این نمونه برداری «بیوپسی» از مغز را سپی به آزمایشگاه می فرستند تا بر روی آن بررسی های‌‌ لازم بعمل آید.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

یافته های‌‌ اولیه از این آزمایشها نشان میدهد كه ضایعات یا پلاك های‌‌ ام اس كه از بیماران مختلف به دست آمده است دارای الگوهای متفاوتی از، از بین رفتن میلین می باشد و سطوح مختلفی از فعالیت پروتئین ها و سلول های‌ ایمنی در آنها دیده میشود.

 

دكتر كلودیالوچینتی «Claudia Luochinneti» كه سرپرستی این گروه تحقیقاتی را عهده دار میباشد، در این مورد چنین اظهار می دارد: “یافته هایی كه تاكنون در این آزمایشات به دست آورده ایم نشان می دهد كه ممكن است چندین نوع مختلف ام اس وجود داشته باشد و این انواع مختلف نیز ممكن است بعلت سلول های‌ ایمنی متفاوتی ایجاد شده باشند.

 

ام اس ممكن است سندرومی از چندین مریضی مختلف باشد”.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

یك تیم تحقیقاتی به سرپرستی دكتر سانتوچیو «Sanntuccio» در میلان ایتالیا مشغول تحقیق بر روی پلاكهای ام اس هستند و كشف كرده اند كه بیماران مبتلا به ام اس نوع پیشرونده-اولیه دارای پلاكهای كمتری هستند اما آكسون سلول های‌ عصبی انها نسبت به افرادی كه به ام اس نوع پیشرونده-ثانویه مبتلا هستند آسیب بیشتری دیده است.

 

بعلاوه انها كشف كرده اند كه بیمارانی كه دارای آسیبهای بیشتری در قسمت گردنی نخاع هستند دچار ناتوانی های‌‌ شدیدتری نسبت به كسانی كه در قسمتهای دیگری دچار ضایعه هستند می باشند. چنین یافته هایی می تواند در مورد بعضی از انواع مریضی ام اس منجر به پیشرفتهایی در امر تشخیص و درمان شود.

 

تحقیق جدید دیگری كه بر روی صدمات عصبی صورت گرفته است بر روی اثرات تخریب تمام آكسون و علایمی كه این تخریب ایجاد می كند و نیز بر روی پیشرفت مریضی در طولانی مدت متمركز شده است.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

برای مثال، امروزه تصور میشود كه بیشتر ناتوانی های‌‌ غیرقابل برگشتی كه در بیماران مبتلا به ام اس دیده میشود ممكن است بعلت صدماتی باشد كه به آكسونها وارد می آید، زیرا آكسونها بطور طبیعی قارد نیستند كه خود را تأمین نمایند اما میلین ها گاهی اوقات تأمین می شوند.

 

بنابراین آكسونهای آسیب دیده تقریباً همیشه صدمه دیده باقی می‌مانند اما میلین ها شانس این را دارند ك خودشان را ترمیم كنند.

 

تحقیق در مورد درمانهای جدید

همچنان كه پزشكان اطلاعاتی بیشتری در مورد مواد شیمیایی موجود در بدن، سلول های‌ ایمنی و سایر عواملی كه در ایجاد مریضی ام اس اهمیت دارند بدست می آورند، این یافته ها باعث میشود كه درهای تازه ای به سمت درمانهای جدید و نیز پیشگیري از مریضی باز شود.

 

یكی از قسمتهای اصلی در امر تحقیق برای كشف درمانهای تازه، انجام آزمایش بر روی داروهای جدید میباشد.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

در ابتدا، محققین داروهای جدید را در آزمایشگاه بوجود می آورند و برای اینكه اثر انها و بی خطری شان را مشخص نمایند انها را بر روی حیوانات آزمایشگاهی امتحان می كنند.

 

وقتی یك دارو توانست كه آن مرحله را با موفقیت طی نماید، پزشكان شروع به آزمایش آن بر روی انسانها می كنند.

 

اكثر این تحقیقات بالینی توسط انستیتوهای تحقیقاتی و یا شركتهای دارویی پشتیبانی می شوند و مخارج انها از این طریق تأمین میگردد.

 

انها در چندین بیمارستان و كلینیك در سرتاسر جهان تحقیقات خود را انجام میدهند.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

بیماران میتوانند از آزمایشهایی كه بر روی دارهای جدید در حال انجام است از طریق انجمن ام اس، ژورنالهای پزشكی یا از پزشك خود، اطلاعات كسب نمایند و در صورتیكه مایل باشند میتوانند بطور داوطلبانه در این آزمایشها شركت نموده و از داروهای جدید استفاده نمایند.

 

در ایالات متحده آمریكا این آزمایشهایی بر روی داروهای جدید انجام میشود توسط سازمان غذا و دارو «FDA» بازرسی میشود و قوانین و مقررات خاصی در این مورد وجود دارد.

 

در كشورهای دیگر نیز چنین سازمان های‌‌ مشابهی وجود دارد كه بر روی این آزمایشها کنترل می كنند.

 

بیمارانی كه بطور داوطلبانه در این آزمایشها شركت می كنند و داروهای جدید بر روی انها امتحان میشود، از این نكته اطلاع دارند كه این داروی جدید ممكن است هیچ اثری بر روی انها نداشته باشد.

 

قبل از اینكه یك داروی جدید بتواند مورد تأیید قرار گرفته و وارد داروخانه شود، سه یا چهار مرحله را باید بطور موفقیت آمیز پشت سر بگذارد.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

در مرحله اول، تعداد كمی از بیماران «معمولاًًً كمتر از 20 بیمار» این داروهای جدید را استفاده می كنند تا معلوم شود كه این دارو بی خطر است یه اخیر و چقدر باید از آن در روز مصرف شود.

 

عوارض جانبی احتمالی این دارو بر روی تك تك این بیماران بررسی می شود. در مرحله دوم بر روی تعداد بیشتری از بیماران «حدود 100نفر» به مدت چندین سال این بررسی ادامه مییابد.

 

اگر مشخص شد این درمان هیچ استفاده ای ندارد، این آزمایش متوقف شده و دارو را دوباره به آزمایشگاه می فرستند تا بر روی آن كار شود.

 

از سوی دیگر، اگر معلوم شد كه این داروی جدید دارای اثرات خیلی خوبی بوده و در كوتاه مدت نیز دارای عوارض جانبی اندكی می باشد ممكن است سازمان غذا و دارو «FDA» آن را به عنوان یك مورد ویژه فرض نموده و مدت این مرحله را كوتاه نماید تا افراد بیشتری هرچه زودتر بتوانند از آن استفاده نمایند.

 

درمرحله سوم هزاران بیمار در این آزمایش شركت می كنند و این افراد را به طور تصادفی در دو گروه به نام گروه آزمایشی و گروه كنترل تقسیم می كنند.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

به افرادی كه در گروه آزمایشی قرار دارند داروی جدید داده میشود اما به افرادی كه در گروه كنترل قرار دارند دارویی داده میشود كه هیچ اثر یا خاصیتی نداشته و فقط شكل آن شبیه به دارو میباشد «این دارو را اصطلاحاً پلاسبو می‌نامند».

 

نتایجی كه از گروه كنترل به دست می آید به دست می آید به متخصصین آمار نشان میدهد كه آیا اثرات مثبتی كه دیده میشود بعلت انتظاراتی است كه از این این دارو وجود دارد و یا اینكه خود دارو باعث ایجاد این اثرات شده است.

 

البته به خود بیماران گفته نمی شود كه در گروه كنترل قرار دارند و یا در گروه آزمایشی.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

این نوع از تحقیقات علمی را اصطلاحاً تحقیق یك سویه كور «Single- blind» می نامند زیرا یك طرف قضیه «یعنی بیماران» از این موضوع اطلاعی ندارند كه آیا دارویی كه می خورند داروی واقعی است و یا اینكه شبیه دارو «پلاسبو» می اشد.

 

در بعضی از تحقیقات علمی لازم است كه از روش بسیار مطمئن تری كه به آن تحقیق دو سویه كور «Double- Blind» گفته میشود استفاده شود، در این روش نه به بیمارن و نه پزشكانی كه برو روی این موضوع كار می كنند گفته نمی شود كه در گروه كنترل قرار دارند و یا اینكه در گروه آزمایشی.

 

بعد از اینكه مرحله سوم با موفقیت به اتمام رسید سازمان غذا و دارو «FDA» ممكن است اجازه دهد كه داروی جدید وارد بازار شود و همه ی ي ي ي بیماران از آن استافده نمایند.

 

تحقیقات بیشتر كه به آن مرحله چهارم گفته میشود نیز بعد از اینكه دارو وارد داروخانه ها شد و همه ی ي ي ي بیماران از آن استفاده كردند انجام میشود.

 

در مرحله چهارم، اطلاعات بیشتری در مورد عوارض جانبی دارو و اثر آن بر روی سایر مریضی‌هایی كه افراد دارند بدست می آید.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

مشكلات خاص آزمایشهای بالینی دارویی بر وری ام اس

از آنجایی كه مریضی ام اس یك مریضی غیرقابل پیش بینی می باشد و بعلت اینكه هر مریضی علایم و مشكلات متفاوتی را دارا میباشد و روند پیشرفت مریضی نیز در هر فردی متفاوت میباشد، انجام آزمایش‌ های‌‌ بالینی در مورد داروهای جدیدی كه كشف میشوند بسیار مشكل تر از موارد مشابه در سایر مریضی ها می باشد.

 

فروكش كردن های‌‌ طبیعی كه در مریضی ام اس بطور معمول ایجاد میشود ممكن است به حساب داروی جدید گذشته شود. به همین طریق، عودهای مریضی را نیز می توان اشتباهی به اثر بد دارو نسبت داد.

 

قبل از اینكه یك دارو بتواند به عنوان اینكه یك داروی موثر و خوبی است و یا اینكه هیچ اثری ندارد و داروی بدی است معرفی شود باید آزمایش‌ های‌‌ بسیار زیادی بر روی بیماران انجام شود.

 

بخاطر اینكه گاهی اوقات بعضی از داروها فقط برای بعضی از انواع خاص ام اس ساخته میشوند، انتخاب بیمارانی كه مناسب داروها هستند نیز از مشكلات آزمایش‌ های‌‌ بالینی داروها می باشد.

 

برای مثال، داروهایی كه برای درمان ام اس نوع پیشرونده آزمایش میشود را نمیتوان بر روی بیمارانی كه دچار ام اس نوع عود كننده- فروكش كننده هستند آزمایش كرد.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

داروهای آزمایش شده

انواع مختلفی از داروهایی كه برای درمان ام اس ساخته شده اند در حال حاضر در مراحل مختلفی از آزمایش‌ های‌‌ بالینی بر روی بیماران هستند.

 

برای مثال، داروهای ضد سرطان كلادریبین «Cladrine» متوتركسات «Mehtrexeti» و ریتوكسیماب «Rituximab» به نظر می رسند كه پیشرفت مریضی را آهسته و كند می نمایند اما دارای عوارض جانبی بسیار خطر ناكی می باشند، بنابراین از انها فقط در بیمارانی كه سایر داروها كمكی به انها نمی كنند استفاده می كنند.

 

داروی تالیدومید «Thalidomide» كه معروفیت آن به خاطر مشكلاتی است كه چندین سال قبل برای نوزدان خانمهایی كه در هنگام حاملگی از این دارو به عنوان برطرف كننده تهوع صبحگاهی استفاده می كردند ایجاد كرده بود، یك داروی تنظیم كننده سیستم ایمنی می باشد كه به نظر می‌رسد دوره مریضی ام اس را كوتاه می نماید و بر روی بیمارانی كه دچار ام اس نوع پیشرونده-اولیه می باشند آزمایش شده است.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

داروی مانیوسیكلین كه یك آنتی بیوتیك می باشد در حال حاضر برای درمان بسیاری از مریضی های‌‌ عفونتی از آن استفاده میشود، به نظر می رسد كه باعث كاهش التهاب میلین در حیواناتی كه به مریضی آنسفالومیلیت آلرژیك آزمایشگاهی «EAE» دچار شده اند میشود.

 

این دارو به تازگی بر روی افرادی كه به مریضی ام اس دچار هستند به عنوان آزمایش مرحله یك در دانشگاه كالگاری «Calgary» كانادا مورد استفاده قرار گرفته است.

 

در ژورنال معتبر پزشكی “لانست” «Lanect» در مورد پروژه ای كه در سال 2002 میلادی انجام شده است چنین نوشته شده: “دانشمندان در مورد اثرات خوب داروی ماینوسیكلین در درمان مریضی ام اس بسیار خوش بین هستند”.

 

اخیراً در مورد سم شقایق دریایی نیز در دانشگاه كالیفرنا تحقیقاتی بعمل آمده و نشان داده شده كه این سم میتواند باعث توقف و یا بهبود فلج موشهایی كه مبتلا به «EAE» هستند بشود.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

به نظر برسد كه سم شقایق دریایی با جلوگیري از حمله تی سل ها به سلول های‌ عصبی، اثر خود را انجام میدهد و دانشمندان امیدوارند كه بتوانند از این سم برای درمان بیماران مبتلا به ام اس نیز استفاده كنند.

 

مواد دیگری برای بلوك كردن روند ایمنی از آن استفاد میشود، تركیبات مصنوعی از موادی است كه بطور طبیعی در بدن ساخته میشود.

 

یكی از این مواد اینترلوكین-10 «Interleukin-10» می باشد كه ممكن است در توقف پیشرفت مریضی ام اس كمك كننده باشد.

 

ماده دیگری كه بطور مصنوعی ساخته می شود گاماگلوبین است كه یك پروتئین سیستم ایمنی می باشد.

 

آزمایش بر روی این مواد تازه شروع شده است و هنوز برای نتیجه گیری در مورد انها زود می باشد.

ژن ها و محیط در بیماری ام اس

به غیر از داروهایی كه برای كند كردن پیشرفت مریضی ام اس وجود دارند، چندین داروی دیگر نیز برای درمان علایم خاص این مریضی ساخته شده اند.

 

داروی پروكارین «Prokarin» كه به‌ صورت چسبهای پوستی استفاده شده است برای برطرف كردن خستگی ای كه در این مریضی دیده میشود بكار میرود.

 

همچنین داروی سایلرت «Cylert» كه در حال حاضر برای درمان خستگی استفاده میشود ممكن است در كاهش بعضی از مشكلات شناختی كه در بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس دیده میشود كمك كننده باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: