کارشناس برنامه زنده تلویزیونی غش کرد (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
کارشناس برنامه زنده تلویزیونی غش کرد (+عکس)

خانم "سالنی" در یک برنامه زنده تلویزیونی در حالی که در مورد علاقه بچه ها به تبلت صحبت میکرد ناگهان دست روی قفسه سینه اش گذاشت و دچار سرگیجه شد و روی میزبان برنامه آقای " دن ویلر" غش کرد.
او در حال صحبت بود و میگفت "بچه ها عاشق تبلت هستند و دوست دارند با این وسیله بازی کنندو چیزی هیجان انگیز تر از این برای یک بچه وجود ندارد……" و ناگهان دستش را روی قلبش گذاشت و نفسش به شماره افتاد آقای ویلر از او پرسید"حالت خوب است؟" و فورا سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند تا برنامه زنده دچار توقف نشود اما قبل از اینکه بتواند کاری انجام دهد این زن در مقابل چشمان میلیون ها بیننده غش کرد. برنامه قطع شد و سپس بعد از وقفه ای چند دقیقه ای با حضور کارشناس دیگری ادامه پیدا کرد.


کارشناس برنامه زنده تلویزیونی غش کرد (+عکس)

کارشناس برنامه زنده تلویزیونی غش کرد (+عکس)
کارشناس برنامه زنده تلویزیونی غش کرد (+عکس)

کارشناس برنامه زنده تلویزیونی غش کرد (+عکس)

گفته میشود این اتفاق به خاطر افت قند خون این خانم رخ داده است . او اکنون حالش بهتر است و در وضعیت خوبی به سر میبرد.

این خانم یک بار دیگر هم در سال 2010 و در یک برنامه زنده دیگر روی یک گوینده اخبار غش کرده بود.

منبع : پرداد