کافه ای که مانند زیردریایی عمل می کند (عکس)

کافه ای که مانند زیردریایی عمل می کند (عکس)

مشتری این کافه شوید و لحظات خوبی را زیر آب سپری کنید

 

این کافه جالب در کشور روسیه مانند یک زیردریایی عمل می کند و مشتریانش را به زیر آب می برد. کافه ای در جزیره زینویت روسیه که پس از سوار شدن مشتریانش، برای یک ساعت به زیر آب می‌رود.

کافه ای که مانند زیردریایی عمل می کند (عکس)

کافه زیر آبی

کافه ای که مانند زیردریایی عمل می کند (عکس)

کافه زیردریایی