کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

مجموعه : پزشکی و سلامت
کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

انجمن پزشکی انگلیس از اعضای خود خواسته است از کراوات استفاده نکنند چراکه این کراوات ها بندرت تمیزند و می توانند منبع عفونت ها باشند.

کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

همچنین کاتاتر ها و لوله ها هم ممکن است مشکل آفرین باشند زیرا به دفاع طبیعی بدن صدمه می‌زنند.

 

به گزارش BBC ، محققان خواستار کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و ارتقای بهداشت برای بیماران ، پرسنل و ملاقات کنندگان شدند.

کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

بر اساس این گزارش کاهش تعداد تخت ها و افزایش تعداد بیماران مشکل کنترل عفونت را بیشتر میکند.

 

همچنین مهم‌ترین نکته ای که به همه ی ي بیماران ، پرسنل پزشکی و ملاقات کنندگان گفته شده این است که شستن مرتب دست ها را فراموش نکنند.

کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

در انگلستان همه ی ي ساله 5000 مورد مرگ ومیر بیماران در نتیجه عفونت های‌ بیمارستانی گزارش می‌شود.

 

در این کشورسالانه سیصد هزار بیمار به عفونت های‌ بیمارستانی دچار میشوند و در هر زمان مشخص 9 درصد بیماران بیمارستان آلوده میشوند.

 

عفونت ها

کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

دکتر ناتانسون مدیر انجمن پزشکان انگلیس می گوید این احتمال وجود ندارد که هر مرکز ارائه دهنده خدمات پزشکی کاملا عاری از عفونت های‌ بیمارستانی باشد اما اقدامات زیادی هست که پزشکان ، پرستاران ، پرسنل خدماتی ، بیماران و ملاقات کنندگان میتوانند با انجام آن از گسترش این عفونت ها بکاهند و در حدود 15 تا 30 درصد این موارد قابل پیش گیری است.

 

بسیاری از این اقدامات مانند شستشوی دست ها آسانند.

کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

در حالیکه دستورالعمل های‌ قطعی در مورد نحوه موثر شستشوی دست توسط پرسنل گروه پزشکی وضع شده است ، موانعی برای عمل به آنها وجود دارد.

 

یکی از موانع مهم برای عمل به این دستورالعمل ها توسط پزشکان کمبود زمان و فشاری است که در پی درمان بیماران متحمل میشوند.

کراوات پزشکان ، حامل میکروب های بیماریزا ست!

دلیل دیگر می تواند طرح بندی بخش های‌ مختلف کلینیکی و عدم دسترسی آسان به تجهیزات شستشو باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز