توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

مجموعه : پزشکی و سلامت
توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

1-كرمك یا اكسیور :

این كرم كوچك«با حدود 1/5 سانتیمتر طول» در رودة بزرگ انسان «به ویژه كودكان» زندگی می كند .

 

از آنجائیكه كرمك ماده در اطراف مخرج تخم گذاری می كند و بااین كار ، احساس خارش شدیدی به كودك دست میدهد .

 

بدین ترتیب ، بوسیلة خاراندن ، تخم های‌ كرمك به دست و به دنبال آن به دهان منتقل میشوند .

توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

سرایت كرمك به افراد دیگر بیشتر از طریق دست و اشیاء وگرد و غبار است .

 

مهمترین اصل به منظور جلوگیری از ابتلاء و انتشار آلودگی ، رعایت بهداشت فردی است :

 

– سبزیجات و میوه جات را قبل از مصرف كاملاً شسته وضدعفونی نمائید .

 

– قبل از صرف غذا و بعد از هر بار اجابت مزاج ، دستها را بخوبی بشوئید .

توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

– در صورت ابتلاء به آلود گی «خصوصاً به كرمك » ، حتماً ناخن ها را كوتاه نگهدارید، اطراف مقعد رابه طور مرتب شسته و خشك كنید .

 

« با استفاده از خشك كن ماشین ، آفتاب مستقیم واطو

هر چند گونه های‌ متعددی از كرمهای روده ای وجود دارند، اما مورد مصرف اصلی داروهای جهت دفع شایع‍‌ترین انواع انها نظیر آسكاریس و كرمك «اكسیور» است.

توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

البته تشخیص نهایی ابتلاء به این كرمها نیز بر عهده
پزشك بوده و با آزمایشات مختلف مدفوع میسر میباشد

 

2- آسكاریس :

این كرم لوله ای در رودة انسان زند گی می كند وبه سبب اندازة نسبتاً بزرگش «كه ممكن است تا30 سانتیمتر هم برسد » هنگام خروج با مد فوع به سادگی قابل مشاهده است.

 

آسكاریس غذای هضم شدة انسان را می خورد وحتی گاهی نیز د یوارة روده را سوراخ كرده، خون می مكد .

توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

گاهی ممكن است تعداد آنها در روده به حدی زیاد شود كه مجرای آنرا بسته و سبب مرگ شخص شوند .

 

در چنین مواقعی ، فقط به وسیلة جراحی باید كرمها را از روده خارج كرد .

توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

آسكاریس دارای جنس نر و ماده میباشد بنابراین برای تكثیر این كرم در روده حضور هر دو جنس ضروری است .

 

از آنجائیكه تخمهای كرم آسكاریس همراه با مدفوع دفع میشوند ، از طریق آزمایش مدفوع و مشاهدة تخم كرم می توان به وجود آن پی برد .

توضیحات کامل درباره ی کرمهای روده ای

اصولاً انتشار تخم آسكاریس بعلت عدم رعایت اصول بهداشتی بوده و از راه آب ، غذا و حتی هوای آلوده به گرد و غبار صورت می گیرد .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: