کشفی عجیب در یکی از غارهای باستانی معروف جهان

باستانشناسان روسی پس از 200 سال، موفق به کشف آثاری از بقایای اجساد انسانهای نخستین در غار باستانی کاپووای روسیه، یکی از قدیمیترین غارهای جهان شدند.
به گزارش میراث آریا (chtn)، این غار که در جمهوری باشقیرستان و در دامنههای کوههای اورال قرار دارد، پیش از این به دلیل وجود نقاشیهای سنگی روی دیوارهای خود، شهرتی جهانی پیدا کرده بود.
تحقیقات اخیر باستان شناسان در غار کاپووا منجر به کشف توده عظیمی از جمجمههای انسانی شد که به عقیده باستان شناسان متعلق به هوموساپینها یا انسانهای خردمند بودند.
این یافتهها در غاری به دست آمدند که تا پیش از این به دلیل نقاشیهایی از تصاویر اسب، گاوهای وحشی، کرگدنهای پشمی و ماموتهای خود که قدمتی 13 هزار ساله داشتند معروف بوده است. تصاویری که با خاک سرخ کشیده شده بودند.
اگرچه سابقه کاوش های باستانسناسی در غار کاپووا قدمتی 200 ساله دارد، اما کشف جمجمههای انسانی در آن طی این مدت بی سابقه بوده است.