کشف عجیب جسدی که پس از 3 قرن سالم مانده بود (18+)

کشف عجیب جسدی که پس از 3 قرن سالم مانده بود (18+)
به گفته یکی از باستان شناسان، زمانیکه آنها در تابوت را باز کردند ، صورت مردی کاملا سالم نگاه داشته شده بود. اما در عرض چند ساعت شروع به سیاه شدن کرد و به همین صورت پوست بدنش نیز سیاه شد و بوی مشمئز کننده ای ناشی از جسد پخش شد. اکنون بدن این مرد به یک دانشکده محلی فرستاده شده تا بر روی آن مطالعات بیشتری صورت گیرد.
 
بعد از کشف یک گورستان 300 ساله باستان شناسان چینی با 3 جسد روبه رو شدند و در حالی که 2 تن از آنها تبدیل به اسکلت شده بودند اما یکی از اجساد کاملا سالم بود که باعث حیرت و سردرگمی بسیار این باستان شناسان شد.
کشف عجیب جسدی که پس از 3 قرن سالم مانده بود (18+)

تصور می شود این جسد که در دهم اکتبر حفاری شد، متعلق به سلسله کویینگ بوده است . دکتر لوکاس نیکل ، متخصص هنر و باستان شناسی چینی می گوید:"این مورد شبیه مصر نیست ، که بر طبق سنت خاص اجساد را مومیایی می کردند ولی گاهی اجساد سلسله کویینگ را توسط نوعی شرایط طبیعی که به دور تابوت پدید می آوردند، اجساد را سالم نگاه می داشتند.
کشف عجیب جسدی که پس از 3 قرن سالم مانده بود (18+)
 "در این مورد ممکن است جسد را در یک تابوت لاک الکل زده شده نگاه داشته که در آن زمان متداول بوده است.این بدین معنی است که با داشتن این حفاظ، باکتری ها قادر به رسوخ در آن نبودند.دکتر نیکل در ادامه اظهار داشت که اگر این جسد را از این روش نگاه داشته باشند، با دمیده شدن هوا به جسد، فرآیند طبیعی آن شروع شده و سیاه می شود و به سرعت نیز تجزیه می شود.یکی از مورخان نیز اظهار داشت ، لباس های این فرد حاکی از آن است که وی یک شهروند عالی رتبه رسمی در زمان خود بوده است.