کشف گور دسته جمعی در تهران (طنز تصویری)

مجموعه : مطالب طنز
کشف گور دسته جمعی در تهران (طنز تصویری)
صبح روز دوشنبه با به صدا در آمدن زنگ فوریتهای پلیسی شهروندی تهرانی از کشف گوری دسته جمعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما: تیمی متشکل از کاراگاهان و متخصصان قتلهای زنجیره ای در محل حادثه حاضر شده و مشغول بررسی های اولیه میباشند.
هویت اجساد مشخص نشده است اما تعداد اجساد 12 نفر میباشد که همگی مرد می باشند و به نظر می‌رسد مشغول برنامه ریزی برای ایجاد مزاحمت و ترساندن دختران بودند!
به عکس این جنایت وحشتناک که به طور اختصاصی
تهیه شده است توجه فرمائید
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 کشف گور دسته جمعی در تهران (طنز تصویری)
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز