کشیدن نقشه جهان برروی تخم شترمرغ (+تصاویر)

کشیدن نقشه جهان برروی تخم شترمرغ (+تصاویر)
دانشی که مبتنی است بر اطلاعاتی که کاشفان اولیه اروپایی از جمله آمریکو وسپوچی جمع آوری کرده اند.
دانشمندان تخم شتر مرغی یافته اند که احتمالا متعلق به اوایل قرن 16 میلادی است. روی این تخم شتر مرغ° جهان با خطوط لاتین و با شکل بسیار ظریفی نقش بسته و ترسیم شده است.
کشیدن نقشه جهان برروی تخم شترمرغ (+تصاویر)
کارشناسان معتقدند که این نقشه آن قدر با ظرافت است که به احتمال قوی در کارگاه لئوناردو داوینچی طراحی شده و منعکس کننده دانش قرن پانزدهمی طراحان آن از دنیای جدید است؛ دانشی که مبتنی است بر اطلاعاتی که کاشفان اولیه اروپایی از جمله آمریکو وسپوچی جمع آوری کرده اند.
کشیدن نقشه جهان برروی تخم شترمرغ (+تصاویر)
کشیدن نقشه جهان برروی تخم شترمرغ (+تصاویر)