کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

کف بینی و خطوط کف دست  

در برخی از افراد پر رنگ و واضح و در برخی نیز كمرنگ و نامشخص است ولی به هر حال این خط بازگو كننده تقدیر و سرنوشت فرد در زندگیست و ممكن است به چهار حالت زیر ظاهر شود :

خط تقدیر یا خط سرنوشت یكی از مهمترین خطوط كف دست است كه در برخی افراد از همان بدو تولد بر كف دست آنها ظاهر میشود و در دیگران سال ها بعد به وجود می آید.
      

 

حالت اول

 

خط سرنوشت ممكن است از نقطه ای واقع بر خط زندگی شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند

در این حال بخت و اقبال و محیط زندگی تأثیر قاطعی بر سرنوشت فرد ندارند

بلكه این اراده و همت خود اوست كه تعیین كننده مسیر سرنوشتتش میباشد و هیج شخص یا عاملی نمی تواند در سرنوشت او دخالت كند

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

حالت دوم

 

خط سرنوشت ممكن است از ناحیه مچ شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند

در این حالت معمولاً فرد دارای بخت و اقبال خوبی در زندگی خواهد بود و سرنوشت او را به سمت سعادت و نیكبختی سوق میدهد

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

حالت سوم

 

اگر از خط سرنوشت پاره ای به سمت تپه تیر متمایل شده باشد بیانگر آن است كه فرد برای كسب موفقیت در زندگی باید به سمت فعالیتهای مشخصی از قبیل تجارت و بازرگانی یا كسب علم و مدارج دانشگاهی حركت كند

اما اگر از خط سرنوشت ، پاره خطی به سمت تپه خورشید صعود كرده باشد بیانگر آن است كه فرد در زندگی بسیار خوش اقبال بوده و به هر آنچه كه می خواهد دست خواهد یافت

اما اگر از خط سرنوشت پاره خطی به سمت مشتری پیشروی كرده باشد نشانة بسیار خوبی برای موفقیت در زندگی می باشد و دلالت بر این دارد كه فرد در زندگی به شهرت و معروفیت دست میابد

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

حالت چهارم

 

خط سرنوشت ممكن است از وسط كف دست شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند

این حالت بیانگر آن است كه شخص در زندگی خود برای دستیابی به سعادت و نیكبختی باید به مبارزه ای جانانه بپردازد و برای كسب موفقیت بر موانع و مشكلات زیادی غلبه كند

یعنی سرنوشت و تقدی او به همت خودش بسته است و به اتكای سعی و تلاش خویش میتواند سرنوشت خود را تعیین كند

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

به كف دست راست خود بنگرید و ببینید خط سرنوشت شما مشابه كدام یك از خطوط زیر است؛آنگاه تفسیر مربوط به آن را بخوانید تا راجع به خودتان شناخت بیشتری كسب كنید…

 

 

۱

 

سرنوشت شما با انجام برخی تغییرات ضروری در زندگیتان و همراه كردن دیگران با خود ، دگرگون میشود و به سعادت و نیكبختی خواهد رسید

از شایعه پراكنی یا گوش كردن به شایعات و حرف های بی اساس پرهیز كنید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۲

 

با برنامه ریزی صحیح و اقدام به موقع میتوانید سرنوشت خود را تغییر دهید و به موفقیت و كامیابی برسید

باید از تلف كردن انرژی خود پرهیز كنید و به خود سستی راه ندهید . پر تلاش و كوشا باشید

 

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۳

 

سرنوشت زندگی و حرفه شما بستگی به ارتباطات اجتماعی و همكاری و تعادل شما با دیگران دارد

نباید بیش از حد توان كار كنید همچنین نباید به قابلیت ها و ارزش های دوستان خود بی اعتنا باشید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۴

 

سرنوشت شما به همكاری و تعادل با اشخاص مهم بستگی دارد و برای پیشرفت در كار باید تدابیر جدیدی اتخاذ كنید

از درگیر كردن خود در مشكلات دیگران احتراز كنید و کمی به فكر خود باشید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۵

 

سرنوشت شما بستگی به انجام برخی تغییرات ضروری دارد

برای كسب پول و ثروت باید به منابع جدید فكر كنید و از استعدادها و قابلیتهای خود كمك بگیرید و زندگی خود را به بطالت نگذرانید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۶

 

سرنوشت شما بستگی زیادی به فعالیت های اجتماعی شما دارد و باید سعی كنید برای دیگران مفید و سودمند باشید

باید روش های جدید و مؤثری را برای انجام كارها ابداع كنید و نباید اجازه دهید كه استعدادها و قابلیت های شما به هدر رود

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۷

 

سرنوشت شما در گرو مشورت با افراد مسن و با تجربه است و در چنین حالتی میتوانید با قاطعیت و نیروی بیشتری به انجام كارهای خود بپردازید

اما باید از نتیجه گیری های عجولانه پرهیز كنید و فرصت های شغلی خوب را از دست ندهید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۸

 

سرنوشت شما بستگی به حفظ موقعیت خودتان دارد و باید سعی كنید وضع موجود را حفظ كنید و كمتر دست به تغییرات بزنید

البته در انجام كارهای ضروری كوتاهی كنید همچنین از رفتار تند و خشن با دیگران پرهیز نمایید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۹

   

سرنوشت شما بستگی به عملكرد خودتان دارد

باید رهبری و كنترل كردن امور را تمرین كنید و از تعجیل در كارها بپرهیزید و سعی كنید دچار افراط و تفریط نشوید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۰

 

سرنوشت تان بستگی به ایمان شما به آینده دارد 

باید به منابع جدیدی برای كسب در آمد فكر كنید و شگردهای جدیدی را در حیطه كار و حرفه خود به كار ببندید تا پیشرفت كنید

سیاست های مالی غلط خود را كنار بگذارید و در مورد آنها لجاجت به خرح ندهید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۱

 

اعتماد به نفس را در خود تقویت كنید و اوضاع و شرایط را بهبود ببخشید تا سرنوشتتان تغییر كند

از درگیری و اختلاف نظر با قوم و خویش همسر خود اجتناب كنید زیرا پایان خوشی ندارد

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۲

 

سرنوشت شما بستگی به عوامل مختلف و بخصوص عملکرد خودتان دارد 

همچنین در مورد تصمیم گیری راجع به موضوعاتی كه راحع به آنها چندان شناختی ندارید باید به حدس و گمان متوسل شوید ، سرمایه مالی خود را به مخاطره نیندازید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۳

 

سرنوشت شما با انجام تغییرات و یافتن روشهای كار آمدتر در شغل خود تغییر خواهد كرد

باید سعی كنید مسئولیتهایی را كه بر عهده میگیرید به نحو احسن انحام دهید و از سهل انگاری در كار بپرهیزید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۴

 

باید سعی كنید با كسانی كه شما در مورد حمایت قرار داده اند دلسوز و مهربان باشید

اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و اشتباهات گذشته خود را تصحیح كنید تا سرنوشت تان تغییر كند

در هنگام تصمیم گیری تردید به خود راه ندهید و از محافظه كاری بیش از حد پرهیز كنید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۵

 

سرنوشت شما بستگی به برنامه ریزی هایتان ، همراه كردن دیگران با خود ، و همیاری و تعاون با دیگران دارد

نباید بیش از حد توان خود كار كنید ، خستگی و كار زیاد تأثیر منفی به همراه دارد

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۶

 

برای تغییر سرنوشت باید در كار و زندگی خود تغییرات ضروری به عمل بیاورید و خود را با سیستم های كار آمدتر سازگاركنید

از بدبینی و منفی بافی احتراز كنید و با دید مثبت قدم به جلو بگذارید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۷

 

برای تغیر سونوشت خود باید روش زندگی خود را تغییر دهید و با دیگران بیشتر معاشرت كنید و به آنها یاری برسانید

به آینده ایمان داشته باشید و از افراط و زیاده روی در هر كار بپرهیزید و حد تعادل را حفظ كنید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۱۸

  

شما آدم صرفه جو و با تدبیری هستید و خود را با تغییرات هماهنگ میكنید

برای تغییر سرنوشت خود باید افق های دید خود را وسعت ببخشید و از ایجاد تنش و درگیری با همكاران خود پرهیز كنید و به شایعات بی اساس گوش نكنید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

خط خورشید 
خط خورشید یا خط موفقیت یكی از مهمترین خطوط كف دست است ، این خط در بعضی از کف ها پررنگ و در برخی بسیار کمرنگ دیده میشود.
 

 

۱

 

ظهور خط خورشید در كف دست به معنای خوشبختی ، سعادت ، رفاه ، ثروت و شهرت برای فرد است

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۲

 

خط خورشید ممكن است از نقطه ای واقع در خط زندگی شروع شده و به طرف بالا صعود كرده باشد و در این حالت موفقیت و خوشبختی فرد بستگی به مسیری دارد كه او در زندگی در پیش میگیرد

خط خورشید ممكن است از نقطه ای واقع بر خط سرنوشت شروع شده باشد و این حالت بیانگر آن است كه نیكبختی و سعادت فرد فقط به اتكای سعی و تلاش خود او بدست می آید

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

۳

 

اگر خط خورشید از تپه ماه شروع شده و به طرف بالا صعود كند آنگاه سعادت و خوشبختی فرد بستگی به مساعدت و همكاری افراد دیگر دارد

یعنی فرد با تلاش و كار گروهی قادر به كسب موفقیت خواهد بود

 

کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

 

 

منبع:falgoo.net