کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

به گزارش تکناز آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده بنام کنت در خارج از شهر کلبه ی لوکسی را اجاره کرده که این خبر برای دهکده آرامی همچون کنت چیز غیر منتظره ای بود ، تا حدی که مالکان منزل باور نمی کردند که خودبرد پیت و  آنجلینا جولی باشند .

 

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

 

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

 

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

کلبه لوکس آنجلینا جولی و برد پیت در دهکده ای آرام ! + عکس

 

منبع : اختصاصی سایت تکناز