کوتاه ترین رودخانه جهان

کوتاه ترین رودخانه جهان
 

کوتاه ترین رودخانه جهان دی ریور (D River) نام دارد که طول آن تنها 130 متر میباشد و در شهر لینکلن سیتی در ایالت اورگان آمریکا است که دریاچه دولز لیک (Devil’s Lake ) رایكراست‌به اقیانوس آرام مرتبط میسازد.

البته این عنوان تا سال 1989 عنوانی گمشده بود تا اینکه وقتی در این سال گینس رودخانه Roe River را با 61 متر طول به عنوان کوتاه ترین رودخانه اعلام کرد مردم شهر لینکلن سیتی برای جلوگیری از گرفتن این عنوان،اندازه ای جدید را برای گینس فرستادند که طول رودخانه دی ریور را در بالاترین نقطه جزر و مد 37 متر نشان میداد.

کوتاه ترین رودخانه جهان

رودخانه دی ریور :: D River

برای روشن سازی در این عنوان گینس عنوان کوتاه ترین رودخانه جهان را در کتاب رکوردهای جهانی گینس لیست نکرد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز