کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر
کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر
 

Peter Andre and son Junior

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

Katie Holmes and daughter Suri Cruise

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

Geri Halliwell and daughter Bluebell

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

Elton John and son Zachary

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر
 


Victoria Beckham and Harper

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

 


Reese Witherspoon and Ava

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

Myleene Klass with daughter Ava

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

David Beckham with Cruz

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

Brad Pitt and daughter Shiloh

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر

Wayne Rooney and Kai

کودکانی که ژنهای والدین مشهور خود به ارث برده اند /تصاویر