کودکی علی کریمی به همراه برادر و خواهرش + عکس

کودکی علی کریمی به همراه برادر و خواهرش + عکس

 

در این عکس علی کریمی به همراه برادر و خواهرش در دوران کودکی نشان داده می شود.

 

کودکی علی کریمی به همراه برادر و خواهرش + عکس