کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس

کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس
این کودک هندی به نام chotu پس از مرگ پدرش مجبور به تغذیه از شیر سگ شد.
تک ناز : نکته بسیار جالب توجه این موضوع این هست که سگهای ماده ولگرد نیز به این کودک 6 ساله اجازه نوشیدن شیر را می دهند. واقعا سگ ها موجودات بسیار عجیبی هستن و در وفاداری به انسان ها چیزی کم نمیگذارند.
کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس
کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس
کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس
کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس
کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس
کودکی که مجبور است از شیر سگ تغذیه کند !+ عکس