کوسه ماهی که نامرئی می شود + عکس

کوسه ماهی که نامرئی می شود + عکس
کوسه ماهی که نامرئی می شود
 


کشف توانایی شگفت انگیز نامرئی شدن در نوعی کوسه

گروهی از زیست شناسان با کشف یک توانایی عجیب در کوسه فانوسیان نشان دادند که اینگونه قادر است خود را در برابر چشم شکارچی نامرئی کند.

کوسه فانوسیان (lantern shark) گونه ای کوسه کوچک استوانه ای شکل ساکن اعماق آبهای اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه کاتولیک آمریکا با انجام اولین مطالعه دقیق بر روی این کوسه که در آبهای اطراف جزایر اوکیناوا در ژاپن زندگی می کند توانستند توانایی شگفت انگیز این حیوان را کشف کنند.

این تحقیقات نشان می دهد که این کوسه نه تنها قادر است خود را در تاریکی درخشان و نورانی کند بلکه می تواند با ایجاد یک اثر نوری و توهم اپتیکی، نوعی “ردای نامرئی کننده” درست کرده و خود را در برابر چشم جانوران شکارچی نامرئی کند.

این نور طبیعی را اندامهای ساطع کننده نور که “فوتوفور” نامیده می شوند تولید می کنند. این نور عملکردهای فراوانی دارد که به نظر می رسد ایجاد این ردای نامرئی کننده مهمترین آنها باشد. زمانی که این نور تولید می شود این کوسه در زیر آن ناپدید می شود.

براساس گزارش لارپوبلیکا، بررسیهای انجام شده بر روی کوسه فانوسیان نشان داد که این آبزی دارای ۹ منطقه نورتاب قابل تشخیص است که از این تعداد ۸ منطقه نور تابش کرده و بعضی از این مناطق این اثر “ردای نامرئی کننده” را ایجاد می کنند.

به گفته این دانشمندان، پدیده نورتابی احتمالا در پایان دوره کرتاسه بین ۷۵ تا ۶۵ میلیون سال قبل در کوسه فانوسیان به تکامل رسیده است.

این کوسه در عمق ۲۰۰ تا هزار متری آب زندگی می کنند. در این منطقه از دریا نوری که از سطح می رسد بسیار ناچیز است و بنابراین، جانوران ساکن این منطقه به یک منبع نوری بومی نیاز دارند. به همین علت در بسیاری از آبزیان اعماق دریا ویژگی نورتابی به تکامل رسیده است

 

کوسه ماهی که نامرئی می شود + عکس