کولاک سخت استانبول و کمک مردم به حیوانات (عکس)

کولاک سخت استانبول و کمک مردم به حیوانات (عکس)

اقدام زیبای مردم استانبول در هوای سرد و کولاک

 

با سرد شدن هوا باید به فکر حیوانات بی گناه بود. بسیاری از حیوانات خیابانی ممکن است در این سرما جان خود را از دست بدهند.

 

بدترین کولاک از سال 2009 اخیرا در استانبول اتفاق افتاد و تقریبا 65 سانتیمتر برف در طول شب بخش هایی از شهر را پوشاند و صدها پرواز لغو شد. باوجود این آب و هوای بد، دوستداران حیوانات هرکاری که بتوانند انجام می دهند تا کمک کنند حیوانات شهر را از دمای انجماد حفظ کنند و آن ها را گرم نگه دارند.

کولاک سخت استانبول و کمک مردم به حیوانات (عکس)

کمک انسان به حیوانات

 

صاحبان کسب و کار محلی درهایشان را به روی حیوانات گشوده اند. حتی شخصی به نام «Selçuk Bayal» مغازه کوچکش را به یک پناهگاه موقتی برای گربه ها تبدیل کرده است و می گوید: «ما انسانیم و این موجودات را خداوند به ما سپرده است.

 

ما مسئول مراقبت از آن ها هستیم.» باوجود اینکه او از سوی جامعه دوستداران حیوانات استانبول مورد تحسین و تشویق قرار گرفت، اما با انتقاد برخی مشتریان نیز مواجه شد، آن ها اعتقاد داشتند او باید تابلویی روی مغازه خود نصب می کرد که کسانی که از گربه می ترسند از جای دیگری خرید کنند.

کولاک سخت استانبول و کمک مردم به حیوانات (عکس)

گرم کردن حیوانات

 

بایال معتقد است که گربه ها از اینکه به آن ها جایی برای خوابیدن داده قدردان او هستند و مغازه او جایی برای حیوانات و اشخاص نیازمند است. گروه هایی از غریبه ها نیز قطعه هایی از مقوا در داخل بازار محلی برای سگ ها قرار دارند و آن ها را با پتو گرم نگه می دارند. هم چنین برای هرکدام غذا گذاشته اند تا مطمئن شوند گرسنه نمی مانند.

کولاک سخت استانبول و کمک مردم به حیوانات (عکس)

کمک مردم به حیوانات

کولاک سخت استانبول و کمک مردم به حیوانات (عکس)